Followers

Khamis, 20 Februari 2014

Program Transformasi Kerajaan GTPPENGENALAN
Untuk memastikan setiap apa yang dilakukan oleh Kerajaan membuahkan hasil dan dapat memberi manfaat kepada rakyat, Perdana Menteri Malaysia Dato’ Seri Najib Razak telah memperkenalkan Program Transformasi Kerajaan (GTP) dan Program Transformasi Ekonomi (ETP). Kedua-dua program ini diperkenalkan pada 2010 serta 2011 dan ia diwujudkan bersama-sama Program Transformasi Politik dan Program Transformasi Sosial yang membentuk Dasar Transformasi Nasional. Kesemua insiatif tersebut diperkenalkan bertujuan bagi memastikan negara mencapai matlamat menjadi sebuah negara berpendapatan tinggi menjelang 2020.Pelaksanaannya di bawah bidang kuasa Unit Pengurusan Prestasi dan Pelaksanaan (PEMANDU), GTP adalah berdasarkan prinsip 1Malaysia, ‘Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan’.
Struktur GTP adalah intuitif, mengenalpasti bidang yang memerlukan perhatian yang lebih dan tumpuan kepada bidang-bidang tersebut.  Melalui perundingan menyeluruh dengan pihak berkepentingan, daripada kementerian-kementerian kepada rakyat, kerajaan telah tampil dengan 7 tonggak utama yang ditetapkan di bawah Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA).Tujuh NKRA berkenaan adalah Menangani Kos Sara Hidup Rakyat, Mempertingkatkan Taraf Kehidupan Isi Rumah Berpendapatan Rendah, Mempertingkatkan Infrastruktur Luar Bandar, Mempertingkatkan Pencapaian Pelajar, Mempertingkatkan Pengangkutan Awam Bandar, Merujuk Inisiatif Membanteras Rasuah dan Mengurangkan Kadar Jenayah.
Selain itu, GTP juga mengandungi komponen MKRA yang diwujudkan bagi menangani matlamat pembangunan yang tidak termasuk dalam NKRA.Setelah selesainya pelaksanaan dalam fasa pertama perubahan– atau lebih dikenali sebagai GTP 1.0 – setiap NKRA telah melaporkan perubahan yang ketara dalam bidang masing-masing. Tapi, ia masih terlalu awal untuk kita selesa dengan kejayaan ini kerana perjalanan dalam cerita transformasi Negara masih lagi jauh. Hasil inisiatif-inisiatif kini boleh dilihat dalam laman web ini dan penerbitan-penerbitan yang lain.
Bagaimanapun dalam perbincangan ini akan menekankan kepada empat daripada 7 tonggak utama yang ditetapkan di bawah Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) iaitu Menangani Kos Sara Hidup Rakyat, Mempertingkatkan Taraf Kehidupan Isi Rumah Berpendapatan Rendah, Mempertingkatkan Infrastruktur Luar Bandar, Mempertingkatkan Pencapaian Pelajar, Mempertingkatkan Pengangkutan Awam Bandar, Merujuk Inisiatif Membanteras Rasuah dan Mengurangkan Kadar Jenayah.
MEMPERTINGKATKAN PENCAPAIAN PELAJAR
Program Transformasi Kerajaan (GTP) dalam mempertingkatkan pencapaian pelajar memberi kebaikan kepada setiap anak Malaysia. Setiap pelajar akan mendapat permulaan pembelajaran yang seawalnya dalam hidup mereka.Selain itu, NKRA telah mempertingkatkan Pencapaian Pelajar, enrolmen prasekolah telah berjaya ditingkatkan jumlahnya kepada hampir 770 ribu pada 2012 atau 80 peratus kohort umur berkenaan. Ini merupakan satu peningkatan jika dibandingkan dengan angka pada tahun 2009, di mana hanya, 67 peratus kohort umur tersebut berpeluang mendapat pendidikan prasekolah. Pada tahun 2012,  kita juga telah berjaya mengeluarkan 164 atau lebih 40 peratus sekolah-sekolah daripada kumpulan berprestasi rendah atau apa yang dikelaskan sebagai jaluran 6 dan 7 kepada jaluran yang lebih baik yakni jaluran 1 hingga 5.
Program Tranformasi Kerajaan (GTP), yang dilancarkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri NajibTun Razak pada April 2009, terbukti menghasilkan kejayaan yang pantas dan besar yang tidak pernah berlaku sebelum ini, sekali gus memberikan impak yang positif terhadap jutaan rakyat. Disamping itu,Kerajaan telah mengumumkan NKRA Pendidikan dan seterusnya mengambil beberapa langkah dan tindakan yang progresif untuk transformasi pendidikan  nasional untuk menjadikan rakyat Malaysia bersedia menghadapi cabaran global dengan lebih berjaya dan berkesan. Antara kejayaan NKRA Pendidikan adalah seperti berikut, Sistem ranking komprehensif pertama diperkenalkan bagi menjejaki prestasi setiap sekolah menengah dan rendah untuk memastikan pembangunan sekolah yang berkualiti dalam sistem tersebut. Lebih 700,000 kanak-kanak dalam kumpulan umur 4+ dan 5+ tahun mampu memasuki prasekolah dalam tempoh setahun iaitu peningkatan seramai 54,569 kanak-kanak prasekolah sejak tahun 2009. Sebanyak 14 sekolah menengah dan enam sekolah rendah mewujudkan senarai Sekolah Berprestasi Tinggi Malaysia yang julung-julung kalinya. Berjaya meningkatkan kadar penyertaan prasekolah kepada 72.42 % iaitu melebihi sasaran 72 % yang ditetapkan untuk tahun 2010. Kadar literasi murid juga telah meningkat daripada 64 % kepada 85 %. Kadar numerasi meningkat daripada 73 %%. kepada 91%. Kementerian Pelajaran telah mengumumkan senarai 20 buah Sekolah Berprestasi Tinggi pada tahun 2010. Bagi tahun 2011 pula, sebanyak 23 buah sekolah lagi telah diiktiraf sebagai Sekolah Berprestasi Tinggi.
SK Ulu Lubai, sebuah sekolah di kawasan pedalaman Sarawak, mendapat pengiktirafan Sekolah Berprestasi Tinggi pada tahun ini. Dasar 1Murid 1Sukan, Akal yang sihat terletak pada badan yang sihat. Menggunakan khidmat kepakaran guru penutur jati bahasa Inggeris yang ditempatkan di Institut Pendidikan Guru. Memperkenalkan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang memberi penekanan kepada pemupukan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Program transformasi pendidikan teknik dan vokasional diumumkan. Program pensiswazahan guru yang mensasarkan bilangan guru siswazah sebanyak 60 % di sekolah rendah dan 90 % di sekolah menengah menjelang tahun 2015. Perkhidmatan perguruan adalah diperuntukkan dengan lima (5) kaedah kenaikan pangkat. 403 sekolah rendah , termasuk 300 Sekolah Kebangsaan, 51 SRJK(T) dan 46 SRJK (C) disediakan Bayaran Insentif Tawaran Baru bernilai 15 juta kepada pengetua, guru besar dan warga sekolah yang berjaya melonjakkan prestasi sekolah masing-masing.
MENGURANGKAN JENAYAH
Permasalahan jenayah merupakan antara masalah sosial yang menunjukkan peningkatan di kebanyakan bandar di dunia termasuk Malaysia. Peningkatannya adalah membimbangkan dan mendapat perhatian semua pihak dari pelbagai peringkat masyarakat di negara ini.Terdapat pelbagai faktor dalam mempengaruhinya yang meliputi faktor ruangan dan bukan ruangan serta kecanggihan sains dan teknologi menyebabkan permasalahan ini semakin meruncing, kompleks dan bersifat global yang semakin sukar dibendung. Menyedari peningkatan permasalahan ini yang seiring dengan kepesatan pembangunan negara, pihak kerajaan telah bertindak proaktif melaksanakan beberapa dasar atau pendekatan dalam membendungnya sejak dari peringkat awal, seterusnya memenuhi hasrat masyarakat yang ingin hidup bebas, aman damai serta sejahtera daripada sebarang permasalahan pelakuan jenayah.
Senario Perlakuan Jenayah Di Malaysia
Pelakuan jenayah merupakan antara permasalahan sosial yang melanda kebanyakan bandar-bandar di dunia sejak lebih daripada 20 tahun dan peningkatannya adalah dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Namun demikian, tidak dinafikan perbandaran adalah antara faktor yang banyak mempengaruhi peningkatan permasalahan jenayah di kebanyakan bandar di dunia dan masalah jenayah semakin kompleks dan sukar dibendung kesan daripada kemajuan dalam sains dan teknologi. Seiring dengan kepesatan perbandaran dan kemajuan, Malaysia juga turut menghadapi permasalahan yang sama. Menurut laporan pihak seperti International Criminal Police Organization (Interpol), United Nations, Institute for Economic and Peace (IEP), Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia (YPJM) dan Polis Diraja Malaysia (PDRM), kadar jenayah negara masih rendah berbanding negara lain. Diteliti dari segi insiden jenayah bagi setiap 100,000 penduduk bagi negara terpilih secara perbandingan dengan Afrika Selatan, United Kingdom, Amerika Syarikat, Singapura dan Hong Kong, Malaysia dilaporkan masih pada kadar rendah berbanding dengan negara lain iaitu sebanyak 550.1 insiden bagi Malaysia dan masing-masing sebanyak 4,143.7, 6,498.5, 3,811.7, 606 dan 1,139.0 kejadian jenayah bagi setiap 100,000 orang penduduk di negara-negara tersebut. Laporan kajian United Nations pada 2005-2007 ke atas 163 negara bagi pencegahan jenayah dan dadah, daripada setiap 1000 orang penduduk, hanya melibatkan 6 orang menjadi mangsa jenayah di Malaysia berbanding 11 orang bagi negara Thailand, dan masing-masing 30 orang dan 146 orang bagi negara Hong Kong dan New Zealand. Situasi ini merupakan kesan daripada pelaksanaan dasar atau pendekatan negara sejak 1980-an lagi.Pasukan polis negara iaitu Polis Diraja Malaysia (PDRM) juga dilaporkan merupakan antara pasukan polis terbaik dalam kalangan negara membangun di seluruh dunia. Namun demikian, penelitian ke atas indeks jenayah bagi tempoh 1970-2008, jenayah di Malaysia pada dasarnya menunjukkan trend yang meningkat sejak 1970-an lagi.
Bagi tempoh 1970-2009, 80 peratus pelakuan jenayah di negara ini adalah terdiri daripada jenayah harta benda berbanding hanya 20 peratus melibatkan jenayah.Tahun 2006 dan 2009 memperlihatkan peningkatan masalah pelakuan jenayah yang ketara dan mendadak dengan jenayah jalanan antara penyumbang utama menurut pihak PDRM.Hal ini jelas menunjukkan bahawa jenayah jalanan merupakan antara jenayah yang kritikal dan perlu ditangani kerana menyumbang dan mempengaruhi peningkatan indeks jenayah negara. Sebagai contoh, menurut PDRM dalam GTP, 2011; 2012, jenayah curi motosikal menyumbang sebanyak RM180.9 juta, kereta sebanyak RM 444.9 juta dan van sebanyak RM270.4 juta. Menurut United Nations International Crime Justice Institute (UNICRI), 2005, jenayah keganasan hanya melibatkan 25-30 peratus di kebanyakan negara Dunia Ketiga dan sebahagian besar adalah melibatkan jenayah harta benda. Merujuk kepada statistik indeks jenayah negara pada keseluruhannya adalah membimbangkan dan menimbulkan reaksi pelbagai pihak kerana ianya bukan sekadar diunjurkan terus meningkat selari dengan pertumbuhan penduduk juga menjejaskan keamanan,keselamatan negara serta menjejaskan kualiti hidup, kerana aspek keselamatan merupakan salah satu indikator dalam Indeks Kualiti Hidup Malaysia (IKHM) merujuk IKHM, 2002;2004.
Dasar dan Pendekatan Malaysia Mengurangkan Perlakuan Jenayah
Penelitian dan perbicangan ke atas senario permasalahan jenayah di Malaysia dari segi trend adalah membimbangkan masyarakat secara keseluruhannya, sekaligus menjejaskan kualiti hidup penduduk Dalam hal ini, segelintir masyarakat menuding jari kepada pihak berkuasa polis di atas kegagalan dan ketidakberkesanan pencegahan jenayah yang dilakukan. Menyedari kepada peningkatan trend pelakuan jenayah yang mengundang kewujudan permasalahan sosial dan melambangkan kepincangan negara, pihak kerajaan Malaysia komited dalam usaha mengurangkan pelakuan jenayah selari dengan pembangunan negara.Dalam hal ini, pelbagai dasar, usaha dan pendekatan dilakukan bagi menangani peningkatan pelakuan jenayah seterusnya meningkatkan kualiti hidup masyarakat secara keseluruhannya.Komited pihak kerajaan dalam hal ini diperlihatkan sejak pemerintahan mantan Perdana Menteri Ke-4 iaitu Tun Dr Mahathir Mohamad.Pendekatan awal beliau dalam mengurangkan pelakuan jenayah diperlihatkan dengan penubuhan Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia (YPJM) atau Malaysia Crime Prevention Foundatiuon (MCPF) pada 1993.Penubuhan MCPF ini telah membolehkan negara terlibat secara langsung dalam forum berkaitan pencegahan jenayah yang dilaksanakan oleh Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) melalui Asia Crime Prevention (ACPF) di Shozuka, Jepun.
Selain daripada pendekatan pengenalan MCPF, usaha pihak kerajaan di bawah kepimpinan beliau terus dilakukan secara berterusan sehingga menjadikan pengurangan jenayah sebagai teras dan agenda dalam pembangunan negara iaitu dalam Rancangan Malaysia 5 Tahun selain peningkatan kualiti hidup.Rancangan 5 tahun merupakan pelan struktur pembangunann negara yang dibentuk bagi setiap tempoh 5 tahun. Rancangan Malaysia Ke-7 (RMKe-7), merupakan Rancangan Malaysia pertama yang mula mengetengahkan aspek jenayah dalam pembangunan Negara.Agenda pengurangan jenayah ini mula diteruskan kepada RMKe-8, RMKe-9 dan RMKe-10.Dalam RMKe-9 (2006-2010) sebagai contoh, aspek pengurangan jenayah terkandung dalam Teras Ke-4 iaitu meningkatkan kemampanan kualiti hidup.Bagi tujuan ini, kerajaan memperuntukkan RM21.2 bilion untuk keselamatan dan RM4.9 bilion untuk PDRM. Kerajaan komited membelanjakan berbilion ringgit untuk memantapkan dan menyediakan kemudahan yang terbaik kepada pihak PDRM seperti membina kuarters dan balai polis (Malaysia, 2006).Dalam RMKe-10 (2011-2015), aspek pengurangan dan pencegahan jenayah dijelaskan dalam Bab 6 iaitu mewujudkan persekitaran ke arah meningkatkan kualiti hidup. Bab ini mengandungi 7 perkara dan aspek pengurangan jenayah dan masyarakat selamat antara aspek yang terkandung iaitu seperti berikut, Membangunkan kawasan kediaman berdaya maju dan menarik. Membangunkan sistem pengangkutan awam yang utamakan rakyat. Mentransformasi penjagaan kesihatan – kualiti hidup. Menyediakan akses kepada perumahan yang berkualiti dan mampu milik. Menyedia utiliti dan perkhidmatan awam lebih cekap. Menjadikan jalan dan masyarakat lebih selamat. Menghargai khazanah alam sekitar agenda pengurangan jenayah tidak sahaja dilakukan semasa pemerintahan Tun Dr Mahathir Mohamad, usaha ini telah diteruskan oleh kepimpinan selepas beliau iaitu Tun Abdullah Ahmad Badawi sebagai Perdana Menteri Ke-5.Semasa kepimpinan beliau, PDRM telah mengalami perubahan secara besar-besaran melalui penubuhan Suruhanjaya Diraja Penambahbaikan Perjalanan dan Pengurusan PDRM (SDPPP) pada tahun 2005.
Objektif penubuhan SDPPP ialah membantu pihak PDRM mengatasi permasalahan jenayah negara, panduan dalam etika perkhidmatan kepolisan, pengurusan dan mempertingkatkan kualiti dan mutu kerja PDRM dan anggota PDRM keseluruhannya dan meningkatkan tahap keyakinan masyarakat terhadap perkhidmatan PDRM. Pelbagai cadangan terkandung dalam SDPPP dan semenjak pengenalannya, hampir 85 peratus cadangan yang disyorkan dalam SDPPP telah dilaksanakan dalam usaha memperkemaskan organisasi PDRM. Selain daripada itu, pada tahun 2007, Pelan Strategik 5 tahun (PS5T) PDRM (2007-2011) juga beliau lancarkan semasa sambutan Hari Polis Ke-200 pada tahun 2007. Pelan ini merangkumi rancangan meningkatkan kualiti perkhidmatan PDRM sebagai pasukan yang terbilang pada peringkat global seperti yang laporkan Berita Harian, 12 Februari 2008; Utusan Malaysia, 25 Mac 2009. Antara tujuan PS5T adalah seperti berikut, menurunkan kadar jenayah. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pegawai polis dalam melaksanakan tugas. Mewujudkan komuniti kepolisan. Menjalinkan kerjasama dengan masyarakat. Meningkatkan logistik, teknologi komunikasi dan maklumat (ICT) agar polis dapat menjalankan tugas dengan sempurna.
Dasar mengurangkan jenayah di negara ini jelas terpancar melalui komitmen yang ditunjukkan kerajaan semasa pembentangan Belanjawan 2008 yang diumumkan pada 7 September 2007. Dalam hal ini, kerajaan sekali lagi komited untuk membantu menangani, membanteras jenayah seterusnya menambahbaik prestasi PDRM dengan melaksanakan beberapa pendekatan iaitu seperti berikut. Memperuntukkan RM6 bilion. Membekalkan 200 unit kereta nasional dan 1600 komputer kepada pegawai penyiasat dan penolong pegawai penyiasat. Menambahkan pengambilan 60, 000 anggota baru dalam tempoh 5 tahun akan dating. Membekalkan 2000 unit kereta nasional dan 1600 komputer kepada pegawai penyiasat dan penolong pegawai penyiasat. Membekalkan 1900 motosikal untuk meningkatkan aktiviti pengawasan dan rondaan. Memasang lebih banyak kamera litar tertutup (CCTV) yang dihubungkan ke pusat kawalan. Menyokong usaha sektor swasta mempertingkatkan kawalan keselamatan di kawasan mereka dengan mempercepetkan elaun modal yang mana ianya boleh dituntut selepas setahun ke atas pembelian alat kawalan dan keselamatan(Sinar Harian, 8 september 2007; Berita Harian, 8 September 2007; Berita Harian, 12 Februari, 2008).
Selain daripada pendekatan-pendekatan di atas, Perdana Menteri Ke-5 juga telah mengumumkan 6 pendekatan baru dalam membanteras jenayah semasa lawatannya ke PDRM Bukit Aman pada Januari 2008. Antara yang diumumkan beliau ialah, mewajibkan pemilik atau penyewa bangunan memasang CCTV. Peruntukan khas sebanyak RM75 juta untuk memasang kemudahan tersebut di beberapa kawasan strategik di seluruh negara. Menawarkan pekerjaan secara kontrak kepada pegawai dan anggota polis yang mempunyai rekod perkhidmatan baik yang akan bersara dengan tangga gaji yang dinikmati ketika dalam pekerjaan. Menawarkan pekerjaan secara kontrak kepada pegawai dan anggota yang telah bersara dengan jawatan terakhir dipegang. Mengambil lebil ramai orang awam untuk memenuhi jawatan seperti perkeranian, perhubungan awam dan sumber manusia agar anggota polis dapat menumpukan tugas kepolisan. Menambah pusat latihan polis. Menyarankan pemaju perumahan menyediakan beberapa pintu rumah kedai berderet untuk dijadikan balai polis (Berita Harian, 12 Februari 2008).
Selepas tiga minggu lawatan rasmi Perdana Menteri Ke-5 ke PDRM Bukit Aman, Ketua Polis Negara (KPN) ketika itu iaitu Tan Sri Musa Hassan telah mengambil beberapa pendekatan yang dilaksanakan secara bersepadu bagi membanteras jenayah iaitu, Pengambilan 3000 pegawai dan anggota bersara secara kontrak bermula pada Mac 2008. Fasa pertama membabitkan pengambilan 400 pesara atau yang akan bersara sehingga akhir Jun. Pembukaan 107 balai polis baru yang dinamakan sebagai Balai Polis Pengoperasian (BPP). Fasa pertama membabitkan 60 buah balai iaitu di Pulau Pinang, Selangor, Johor dan Kuala Lumpur.Baki 47 buah balai polis lagi dibuka secra berperingkat mulai 15 Mac dan 15 April 2008. Balai polis ini beroperasi di rumah kedai atau komersial dan diketuai oleh seorang Sarjan, seorang Koperal, 6 orang Lans Koperal/Konstabel.
Membuka 55 pondok komuniti polis. Pondok polis ini diberi tumpuan ke atas empat negeri seperti Johor, Pulau Pinang, Selangor dan Kuala Lumpur. Pondok komuniti ini beroperasi di taman perumahan yang disewa. Pondok komuniti ini diketuai oleh 2 orang Lans Koperal/ Konstabel dan beroperasi 24 jam untuk membolehkan penerimaan laporan atau aduan daripada orang awam. Bagi konteks ini, anggota keluarga petugas juga tinggal bersama di kawasan operasi.Pembukaan balai polis dan pondok komuniti adalah bertujuan merapatkan hubungan polis dengan masyarakat, masyarakat merasai dan melihat kehadiran polis di persekitaran mereka dan secara psikologinya juga adalah bagi mewujudkan perasaan takut dalam kalangan pelaku jenayah. Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia Ke VIII 2013 229. Mengambil 500 pegawai dan anggota polis bersara secara kontrak sebagai pensyarah/tenaga pengajar di Maktab PDRM di Kuala Lumpur dan 13 pusat latihan polis di seluruh negara.
Mengecilkan pentadbiran Ibu pejabat Polis Daerah (IPD) yang terlalu luas kawasan pentadbirannya agar tugas membanteras jenayah di sesuatu kawasan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan berkesan. Membahagikan semua balai polis di bandar utama kepada empat kategori agar nisbah seorang anggota polis bagi 250 orang penduduk. Pengkategorian tersebut meliputi Kategori A seramai 250 orang anggota, kategori B seramai orang 200 anggota, dan kategori C dan D masing-masing seramai 160 orang dan 60 orang anggota. Menggunakan pusat latihan awam bagi melatih dan merekrut anggota baru agar pengambilan dapat ditingkatkan kepada 7000 orang setahun berbanding hanya 3000 anggota setahun ketika ini (Berita Harian, 12 Februari 2008).
Merujuk kepada dasar-dasar serta pendekatan yang dilaksanakan oleh kerajaan di bawah kepimpinan mantan Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad dan Tun Abdullah Ahmad Badawi, jelas bahawa keduanya komited dalam mengurangkan permasalahan pelakuan jenayah negara dari peringkat awal. Justeru itu, dasar dan pendekatan ini dilakukan secara berterusan sehingga kepada kepimpinan Perdana Menteri Ke-6 iaitu Datuk Seri Najib Tun Haji Abdul Razak.Walaupun pelbagai pendekatan dilakukan kerajaan dalam menangani masalah jenayah di peringkat awal, namun masih kurang berkesan dalam mengurangkan jenayah sehingga aspek jenayah antara bidang keutamaan dalam pembentukan Bidang Keberhasilan Utama Negara atau National Key Result Area (NKRA) di bawah pelaksanaan Program Transformasi Kerajaan atau Government Transformation Programme (GTP)(PEMANDU, 2012).Melalui pelaksanaan NKRA dalam mengurangkan jenayah iaitu pada akhir tahun 2009, kadar jenayah di seluruh negara menunjukkan penurunan mendadak bagi tempoh pelaksanaanya. Kejayaan terbesar dalam pengurangan jenayah dibuktikan melalui pengurangan sebanyak 15 peratus bagi indeks jenayah dan 35 peratus jenayah jalanan iaitu melebihi sasaran yang ditetapkan pada tahun 2010 iaitu masing-masing sebanyak 5 peratus dan 20 peratus. Pada tahun 2009, sebanyak 209, 817 kes indeks jenayah dicatatkan dan berkurangan kepada 177,520 kes pada tahun 2010 dengan kadar pengurangan sebanyak 32, 297 kes atau 15 peratus. Jenayah jalanan pula mengalami penurunan sebanyak 35 peratus bagi tempoh yang sama, iaitu pada 2009 sebanyak 38,030 kes jenayah jalanan dicatatkan telah berkurangan kepada 24, 837 kes dengan kadar pengurangan kes sebanyak 13,193 kes (KDN, 2011; GTP, 2011).
Sebagai pengukur kepada laporan kejayaan NKRA, Sesi Panel Penilai Antarabangsa (Reducing Crime International Panel Review Session) telah dianjurkan di negara ini. Melalui maklum balas yang diterima, pihak panel luar kagum dengan pendekatan dilakukan negara terutamanya Program Omnipresence (meningkatkan kehadiran polis), Program Bandar Selamat dan Kepolisan Masyarakat (Community Policing) adalah sesuatu yang tepat dan signifikan dalam mengurangkan jenayah. Jawatankuasa Penilaian Antarabangsa atau International Panel Review (IPR) yang dilantik berhubung pencapaian GTP 2011, menjelaskan bahawa kadar jenayah nyata telah berkurang dengan ketara dan terus berkurang serta mengakui pendekatan Strategi Lautan Biru Kebangsaan atau National Blue Ocean Strategy telah membolehkan Malaysia mencapai hasil yang membanggakan dalam mengurangkan jenayah dengan ketara pada kadar 15 peratus dan 11 peratus dalam tempoh pelaksanaan NKRA.
Selain daripada itu, dasar pengurangan jenayah juga turut diberi penekanan dalam Belanjawan 2013 yang diumumkan pada 28 September 2012. Belanjawan ini juga memberi penekanan kepada aspek mengurangkan kadar jenayah bagi mewujudkan kejiranan yang selamat. Bagi tujuan ini, sebanyak RM591 juta diperuntukkan melalui pelaksanaan 4 pendekatan seperti berikut. Menambah bilangan perjawatan Polisdan menambah ahli anggota pasukan sukarelawan polis sebanyak 10,000 orang bagi membolehkan polis melaksanakan tugas-tugas rondaan dan pencegahan jenayah. Mewujudkan Unit Rondaan Bermotosikal (URB) dengan memperuntukkan sebanyak 1,000 buah motosikal disalurkan bagi menjalankan rondaan di kawasan perumahan. Pemasangan sebanyak 496 unit Alat Kawalan Keselamatan CCTV di kawasan PBT dengan mengurangkan intensif cukaibagi pemasangan alat keselamatan tersebut. Peruntukan RM 40 juta bagi rondaan di kawasan kejiranan. Geran RM10,000juga diberikan kepada 4, 025 persatuan penduduk berdaftar.
Menurut Naib Pengerusi MCPF, Tan Sri Lee Lam Thye, keempat-empat pendekatan yang dilaksanakan kerajaan dalam mengurangkan jenayah di negara ini akanmeningkatkan imej dan usaha polis bagi menangani jenayah.).Selain daripada itu, meningkatkan keselamatan dan ketenteraman awam melalui pengurangan jenayah juga telah menjadi agenda dalam manifesto pilihanraya (PRU-13) di negara ini yang lebih dikenali sebagai ‘Aku Janji’.Hal ini kerana peningkatan kesedaran kesan daripada isu pencerobohan sehingga aspek keselamatan diberi penekanan. Antara yang diberi penekanan dalam tempoh 5 tahun selepas kemenagan kerajaan pimpinan Barisan Nasional adalah seperti berikut, meningkatkan jumlah tenaga kerja PDRM dengan tambahan 4,000 anggota polis pada setiap tahun. Memasang lampu di jalan-jalan, lorong-lorong dan laluan bagi mengurangkan jenayah jalanan. Mengukuhkan Unit Rondaan Bermotosikal (URB) PDRM dengan menambah 5000 buah kenderaan tambahan. Menambah baik kebajikan, profesionalisme dan keupayan Polis, angkatan Tentera Malaysia (ATM) dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Meningkatkan keupayaan keseluruhan ATM bagi menangani apa jua pencerobohan dan ancaman luar. Mempertahankan dan memperkuatkan Suruhanjaya Polis. Menggunakan Sistem 6P untuk mengekang pendatang asing tanpa izin. Mewujudkan Program SafeCam untuk menghubungkan sistem CCTV swasta dengan awam. Mengembangkan secara meluas penggunaan CCTV bagi memantau kawasan laluan awam yang sibuk seperti tempat letak kereta, kawasan riadah, pasar malam dan sekolah. Memperkenalkan inisiatif keselamatan di kawasan skim perumahan awam. Pengambilan tambahan 5000 anggota Pasukan Sukarelawan Simpanan Polis untuk membantu PDRM membuat rondaan dan menjadikan persekitaran lebih selamat (Buku Manifesto BN, 2013- Rakyat didahulukan: Menepati Janji Membawa Harapan).
Dalam keghairahan negara melaksanakan dasar dan pendekatan bagi memacu pertumbuhan sosio-ekonomi dan politik negara, negara telah dikejutkan dengan isu pencerobohan di Lahad Datu Sabah pada 12 Februari 2013. Pencerobohan ini bukan sekadar menggugat kestabilann politik negara, juga menjejaskan keharmonian hubungan diplomatik antara negara Filipina dan Malaysia, seterusnya menggemparkan seluruh rakyat Malaysia yang mana telah mengorbankan anggota polis dan tentera Malaysia. Isu pencerobohan ini telah menjadi ikhtibar kepada negara dalam usaha memperkukuhkan keselamatan sempadan negara khususnya di Sabah. Lantaran daripada peristiwa ini, kepimpinan negara di bawah Datukk Seri Najib Tun Haji Abdul Razak telah mengumumkan Kawasan Keselamatan Khas (SSA) yang kemudiannya dinamakan Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah atau Eastern Sabah Security Command (ESSCOM) ditubuhkan dan diumumkan pada 7 Mac 2013. Kawasan ini merangkumi daerah seperti Kudat, Tawau, Kunak, Sandakan dan Lahad Datu.Pengwujudan kawasan ini adalah bertujuan meningkatkan keselamatan negeri Sabah.Penubuhan kawasan ini merupakan penyelarasan kerjasama antara tiga komponen, iaitu penduduk setempat, pasukan tentera dan pihak polis bagi membanteras ancaman pengganas.Serentak dengan pelaksanaan ESSCOM, 3 pusat pemeriksaan Imigresen, Kastam, Kuarantin dan Keselamatan (ICQS) diwujudkan dan akan beroperasi di kawasan ESSCOM iaitu di Kudat, Lahad Datu dan Pos Kawalan Imigresen Bersepadu Kerakit Pulau Bangi.
Selain menubuhkan ESSCOM, kepimpinan negara juga mewujudkan Zon Selamat Sabah Timur atau Eastern Sabah Safety Zone (ESSZONE) yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak semasa sambutan Hari Polis Ke-206 di Pusat Latihan Polis (PULAPOL) selepas mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong di bawah Ordinan Pemeliharaan Keselamatan Awam 1962.Peraturan-peraturan yang diwujudkan di bawah ordinan Pemeliharaan Keselamatan Awam 1962, tidak memberikan sebarang kuasa tambahan kepada pihak polis.Kuasa polis sedia ada sudah mencukupi untuk menangani permasalahan yang ada.Penubuhan ESSZONE berkuatkuasa pada 25 Mac 2013 yang meliputi 10 daerah di Sabah iaitu daerah Kudat, Pitas, Kota Marudu, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Semporna, Tawau. ESSZONE ditadbir oleh Jawatankuasa Zon Selamat Sabah Timur yang ditubuhkan menurut Peraturan Keselamatan Awam 2013. Jawatankuasa ini dipengerusikan Ketua Menteri Sabah dan dibantu seorang Ketua Pegawai Eksekutif (Chief Executive Officer) serta anggota lain. Jawatankuasa ini bertanggungjawab kepada Jawatankuasa pemantau yang dipengerusikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Haji Abdul Razak.Pegawai Eksekutif yang dilantik merupakan seorang pegawai awam yang bertanggungjawab menyelaras, mengawa selia fungsi dan aktiviti pasukan keselamatan yang berkaitan dengan ESSZONE.Terdapat 5 batalion pasukan keselamatan ditempatkan di ESSZONE termasuk Angkatan Tentera Malaysia (ATM) dengan penambahan 1 briged Pasukan Gerakan AM Polis (PGA).
Pengisytiharan ESSZONE bukannya pengisytiharan darurat di bawah Perkara 150 Perlembagaan Persekutuan.Penubuhan ESSZONE merupakan pendekatan holistik dan bukan pendekatan ketenteraan semata-mata yang.Antara objektif penubuhan ESSZONE adalah seperti berikut, memberi asas perundangan kepada Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah (ESSCOM). Memelihara hak demokratik dan proses demokrasi penduduk Sabah serta mengukuhkan keselamatan, ketenteraman awam dan kesejahteraan di kawasan Timur Sabah. Meningkatkan tahap keselamatan di Sabah- bagi memastikan tidak ada pihak mengambil kesempatan terhadap kemelut di Lahad Datu (Harian Metro, 26 Mac 2013; Buku Hari Polis Ke-206, 2013).
Berdasarkan perbincangan dan tinjauan ke atas dasar mengurangkan permasalahan pelakuan jenayah di Malaysia, jelas ditunjukkan bahawa pemimpin Malaysia komited dalam mengurangkan jenayah. Ketiga-tiga tokoh kepimpinan yang menerajui negara mempunyai matlamat sama membawa negara ke arah negara maju dan terbilang di persada dunia walaupun dalam era kepimpinan dan pendekatan yang berbeza. Pendekatan Tun Dr Mahathir Mohamad dapat dianggap sebagai batu asas dalam dasar pengurangan jenayah di Malaysia di peringkat global, Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi sebagai pemimpin yang memperkasa PDRM bagi membolehkan keselamatan rakyat dan negara terus utuh dan Datuk Najib Tun Haji Abdul Razak berperanan bagi memperkukuh dan mentransformasikan agenda aspek keselamatan negara ke arah yang lebih dinamik dan inklusif. Kegigihan dan komitmen kepimpinan negara dan kerajaan mengurangkan pelakuan jenayah mendapat pengiktirafan pelbagai pihak dan agensi samada dalam dan luar negara dan merupakan petunjuk kepada kejayaan dan keberkesanan dasar atau pendekatan yang dilakukan negara.Kejayaan pengurangan jenayah ini dapat menjana kepada pertumbuhan dan pembangunan sosio-ekonomi ke arah negara yang lebih kompetatif dalam persaingan ekonomi global.
MENANGANI KOS SARA HIDUP RAKYAT
Gambaran Keseluruhan NKRA Menangani Kos Sara Hidup
NKRA COL telah menyampaikan hasil yang pantas kepada kelas pekerjaan dan pertengahan negara yang diperkenalkan dalam bulan Julai 2011.Oleh kerana NKRA ini bertujuan untuk menawarkan bantuan segera kepada rakyat melalui langkah segera, sementara menilai strategi yang akan menangani kenaikan kos sara hidup untuk jangka masa panjang disebabkan harga makanan dan tenaga global terus meningkat dan memberi kesan ke atas kos sara hidup kepada kebanyakan rakyat Malaysia.Kerajaan telah membantu lebih 5 juta isi rumah dan lebih 6 juta pelajar sekolah rendah menengah dan pengajian tinggi dengan membiayai kos sara hidup dalam pelbagai cara. Tambahan lagi, menerusi inisiatif-inisiatif seperti Klinik 1Malaysia, Kedai rakyat 1Malaysia (KR1M) and Menu Rakyat 1Malaysia, rakyat kini mempunyai akses kepada kos hampir percuma terhadap rawatan perubatan, 30-40% barangan runcit yang lebih murah dan makanan yang berpatutan.
NKRA COL telah mencatatkan sejumlah Kejayaan Besar. Selain itu, usaha-usaha yang diambil telah mendorong kerajaan untuk merumuskan langkah-langkah di bawah GTP 2.0 yang akan membantu meringankan beban rakyat secara mampan.
Kelebihan Kos Sara Hidup Rakyat
Program Transformasi Kerajaan (GTP), yang memasuki fasa kedua pelaksanaannya tahun ini, terus memberikan manfaat kepada rakyat pelbagai lapisan terutama golongan berpendapatan rendah dan sederhana.Rakyat turut merasai kesan daripada pelaksanaannya, apatah lagi tujuh BidangKeberhasilan Utama Negara (NKRA), termasuk NKRA menangani Kos Sara Hidup rakyat,yang terkandung dalam program berkenaan selepas tiga tahun kerajaan memulakan inisiatif GTP.Sehubungan dengan itu,kerajaan telah membelanjakan RM2.34 bilion untuk program Bantuan Rakyat 1Malaysia (BR1M) sejak diperkenalkan akhir 2011 dan memberi manfaat kepada lebih enam jutamrakyat atau hampir 25 peratus daripada jumlah penduduk negara.
Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak ketika membentangkan Bajet 2014,Oktober lepas, berkata pemberian BR1M kepada isi rumah berpendapatan bulananRM3,000 dan ke bawah dinaikkan daripada RM500 kepada RM650, manakala bagiindividu bujang berumur 21 tahun dan ke atas yang berpendapatan tidak melebihiRM2,000 sebulan, nilai bantuan akan dinaikkan daripada RM250 kepada RM300.Sebagai tambahan, buat pertama kalinya BR1M 3.0 akan diperluas kepada isirumah yang berpendapatan bulanan antara RM3,000 hingga RM4,000 dengan nilaibantuan sebanyak RM450.Selain itu, program bantuan persekolahan RM100 kepada pelajar sekolah rendah danpelajar sekolah menengah pula diteruskan mulai Januari 2013 dengan peruntukanRM540 juta. Kerajaan juga meneruskan program Baucar Buku 1Malaysia kepada pelajarinstitusi pengajian tinggi dan prauniversiti dengan nilai baucar dinaikkandaripada RM200 kepada RM250.
Dari segi pendidikan berkualiti dan berkemampuan, kerajaan menyediakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 bagi memperkasa sistem pendidikan  negara secara berterusan supaya dapat meningkatkan daya saing negara pada peringkat global. Ketua Pengarah Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa Bersatu (Unesco) Dr Irina Bokova berkata PPPM yang dilancarkan pada September juga menjadikan Malaysia sebagai contoh baik dan ia boleh diaplikasi serta berguna untuk negara anggota Unesco yang lain.Menurut Laporan Ekonomi 2013/2014, kerajaan menyediakan peruntukan RM450juta di bawah NKRA Pengurangan Jenayah dan sejumlah RM24.5 juta diperuntukkanbagi pembelian 1,000 unit motosikal 250cc untuk Unit Rondaan Bermotosikal (URB)Projek pembangunan infrastruktur asas luar bandar dengan ini kerajaan telah membelanjakan RM145 bagi GTP 2.0 dan daripada jumlah itu, RM137 juta diperuntukkanuntuk program Kampung Abad ke-21 dan Desa Lestari, manakala RM8 juta untukProgram Ladang berskala besar bagi kampung-kampung di luar bandar.Sasaran kerajaan tahun ini adalah untuk membina sepanjang 441 kilometer (km)jalan luar bandar dan menambahbaik sepanjang 730 km jalan luar bandar dalamprogram penyelenggaraan luar bandar.
Selain itu, kerajaan akan menyediakan bekalan air kepada 24,000 buahrumah dan penyediaan bekalan elektrik kepada 19,811 buah rumah luar bandar diseluruh negara. Projek Rimbunan Kasih (PRK), satu program transformasi kerajaan bagimemajukan masyarakat luar bandar, adalah bukti kerajaan membela nasib rakyatuntuk keluar daripada kepompong kemiskinan. Projek bersepadu termasuk di Terengganu, Perlis, Sabah dan Pahang itu menggabungkan perumahan dan projek pertanian yang didirikan di kawasan seluas 12 hektar bagi menempatkan kira-kira 100 keluarga berpendapatan rendah dan asnaf.
Malaysia juga diyakini boleh menjadi industri lokomotif rantau Asiadengan pembukaan kilang lokomotif dan gerabak di Perak, di bawah projekpembangunan kejuruteraan dan teknologi maju rel Malaysia.Kilang yang dibuka syarikat Kumpulan CSR dari China itu menjanjikan 800peluang pekerjaan awal di bawah pelaburan fasa pertama sebanyak RM400.
Jawatankuasa Khas Tangani Kos Sara Hidup Dibentuk
Penubuhan sebuah Jawatankuasa Khas Menangani Kos Sara Hidup yang dipengerusikan Tan Sri Muhyiddin Yassin  bagi menangani isu kenaikan kos sara hidup rakyat dan harga barang secara bersepadu.Timbalan perdana menteri berkata, penubuhan jawatankuasa itu yang merupakan lanjutan daripada Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) Menangani Kos Sara Hidup, dan diperluas skop dan peranannya, diputuskan pada mesyuarat Kabinet 8Jan lepas.Terdapat beberapa peranan jawatankuasa itu antaranya ialah menyelaras pelaksanaandasar dan program pelbagai kementerian dan agensi terlibat dalam usahamengurangkan beban rakyat.Beliau berkata jawatankuasa itu juga akan bekerjasama dengan jawatankuasa Dasar Fiskal yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, khususnya dalam meneliti dasar cukai kerajaan dan rasionalisasi subsidi.
“Hasil kajian akan diuar-uarkan kepada umum melalui pelbagai media bagimemudahkan rakyat membuat perbandingan dan faham mengenai realiti sebenarkenaikan harga,” katanya pada sidang media di pejabatnya di sini hari ini.Muhyiddin berkata ia termasuk kajian berkaitan kenaikan harga yang tiadakaitan dengan langkah konsolidasi fiskal, tetapi berpunca daripada isu strukturpasaran, termasuk isu bekalan serta sistem pemasaran.Jawatankuasa itu juga akan melaksanakan kajian sektorial mengenai kesansebenar kenaikan kos input terhadap peningkatan harga barang keperluan danseterusnya membuat unjuran kenaikan harga barang yang munasabah dan berpatutan,katanya.
Beliau menjelaskan bahawa jawatankuasa itu juga akan mengadakan perbincangandengan persatuan-persatuan pengguna dan wakil sektor perniagaan, sertapertubuhan bukan kerajaan yang berkaitan, bagi memahami dan menangani isuberkaitan dengan pembekalan barang perkhidmatan, rantaian bekalan, persaingan,penguatkuasaan dan faktor lain yang menentukan harga barangan.Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan(KPDNKK) akan bertindak sebagai sekretariat serta peneraju jawatankuasa itu,manakala lain-lain kementerian dan agensi relevan seperti KementerianPertanian dan Industri Asas Tani, Kementerian Pengangkutan dan sebagainyadilantik sebagai anggota.
Sementara itu, Muhyiddin berkata kerajaan turut memutuskan untuk mewujudkansebuah makmal khas selama dua minggu bermula hari ini untuk mengkajilangkah-langkah bagi mengurangkan beban rakyat.
Kelemahan GTP kepada rakyat peibagai lapisan
Kos Sara Hidup Tinggi
Pada tahun 2014 disambut dengan keluhan rakyat mengenai peningkatan kos sara hidup.   Biarpun laporan beberapa agensi penarafan kredit antarabangsa menunjukkan penilaian stabil, positif dan memberangsangkan, namun keluhan rakyat masih belum reda, malah semakin kuat.Laporan The Edge pada 24 Disember 2013 menyatakan bahawa Malaysia ditangga pertama dalam senarai Bank Dunia dari segi kemudahan kredit bagi syarikat kecil dan sederhana.   Bank Dunia juga yakin yang Malaysia amat berpotensi untuk menangani risiko secara efektif.
Laporan The Edge ini yang positif ini dilihat konsisten dengan rekod laporan Bank Negara yang turut menunjukkan angka yang memberangsangkan.   Pada 31 Disember 2013, rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah RM441.7 bilion (bersamaan denganUSD134.9 bilion)  yang mana memadai untuk membiayai 9.6 bulan import tertangguh dan 3.7 kali hutang luar negeri jangka pendek.Jumlah tersebut merupakan peningkatan sebanyak RM14.5 bilion berbanding  tahun 2012 yang hanya merekodkan jumlah RM427.2 bilion.Kedudukan rizab yang lebih tinggi mencerminkan lebihan akaun semasa yang berterusan dan kemasukan pelaburan langsung asing, dana portfolio bukan pemastautin dan dana perbankan yang memberangsangkan.
Berdasarkan Bajet 2014 yang dibentangkan pada Oktober lepas, pertumbuhan yang dipacu oleh pelaburan swasta dijangka meningkat sebanyak 12.7% dan permintaan eksport pula meningkat pada kadar 2.5%.  Oleh itu, kerajaan menjangkakan ekonomi negara akan berkembang lebih kukuh pada kadar 5% hingga 5.5% tahun ini.  Selain itu, sektor pembinaan dianggar meningkat pada kadar 9.6 peratus dan sektor perkhidmatan pula sebanyak 5.7 peratus.Kerajaan juga menjangkakan kadar pengangguran pada 3.1% dengan kadar inflasi pada 2%-3%  2014.
Pada Disember 2013 kadar inflasi telah mula meningkat melebihi 3%.   Januari ini, inflasi Malaysia berada pada kadar 3.2%.  Standard Chartered Bank (StanChart) South East Asia Global Research melaporkan bahawa kadar inflasi dijangka mencapai 3.4% selama 9 bulan pertama tahun ini.Di masa yang sama, ekonomi dijangka tumbuh sehingga 3.5% pada tahun ini berbanding 2.7% tahun lepas dan GDP juga dijangka tumbuh pada kadar 5.3% berbanding jangkaan awal 4.7%.Malangnya, laporan dan angka positif nampaknya tidak dapat menenangkan hati rakyat apabila harga barangan pengguna meningkat daripada 2.9% pada November lalu kepada 3.2% tahun ini.
Penyelidikan telah dibuat oleh Reuters menjangkakan harga barangan akan terus meningkat lagi.  Peningkatan ini adalah kesan langsung dari langkah pengurangan subsidi oleh kerajaan.Selain itu, sejak Disember lepas, Ringgit Malaysia terus jatuh berbanding British Pound, US Dollar dan Chinese Renminbi yang mana menjadikan nilai import dari negara-negara tadi menjadi lebih tinggi.Keadaan menjadi lebih buruk apabila terdapat peniaga yang bertindak meningkatkan harga barangan sewenang-wenangnya sebagai mengambil kesempatan dari isu pengurangan subsidi.  Pihak pembangkang pula menangguk di air keruh dengan menjadi dalang bagi menambahkan lagi keresahan rakyat.
Namun, di sebalik angka-angka dan keluhan serta rungutan yang didengari, seorang rakyat Malaysia pastinya berbohong jika menyatakan yang beliau perlu melakukan perubahan drastik bagi mengimbangi kos kenaikan sara hidup pada hari ini.
Walaupun saban hari merungut mengenai harga barang di laman sosial, hampir tiada seorang pun dari mereka yang perlu melakukan apa-apa perubahan demi meneruskan kelangsungan hidup.  Dalam kata lain, mereka masih meneruskan rutin seperti biasa, berborak di kedai mamak berjam-jam walaupun mulut mengomel yang harga teh tarik semakin mahal.  Sekali gus, membuktikan yang mereka mampu menangani kenaikan itu.Justeru, walaupun tiada kajian terperinci mengenai berapa ramai rakyat Malaysia yang terpaksa menukar cara hidup bermula awal tahun ini akibat kenaikan kos sara hidup, tetapi kita tahu bahawa keadaan sebenarnya tidaklah seburuk seperti yang dirungutkan.
Hakikatnya, kerajaan tidak mungkin akan terlepas pandang sekiranya rakyat benar-benar tertekan kerana ia pasti akan memberi kesan buruk kepada kedudukan ekonomi negara secara keseluruhan.  Sedangkan, kedudukan ekonomi negara amatlah memberangsangkan.Keadaan rakyat yang tertekan akan diterjemahkan melalui kedudukan institusi kewangan yang akan turut tertekan di mana jumlah pinjaman tidak berbayar akan meningkat dan daya beli pengguna akan menurun sehingga peniaga kerugian.  Aktiviti ekonomi seperti pembangunan dan perniagaan akan semakin perlahan dan mungkin terhenti terus.  Pengangguran pastinya meningkat sekali gus, menggandakan kesan rangkaian tadi.
Kesan seperti ini telah dilihat berlaku ketika krisis ekonomi 1997/98.Namun, kesan seperti ini tidak berlaku pada hari ini.   Seperti yang dikatakan tadi, harga barangan yang meningkat masih tidak memaksa rakyat untuk mengubah cara hidup.   Ini bermakna kenaikan yang berlaku berada di kadar yang bersesuaian dan tepat.Rakyat perlu memahami dan mengakui hakikat ini sebelum menghalakan kemarahan kepada kerajaan.  Seharusnya rakyat membantu kerajaan untuk memburu peniaga yang sengaja mengambil kesempatan dengan menaikkan harga secara tidak masuk akal dan bukannya turut membantu mereka memburukkan kerajaan.
Kesimpulannya, peningkatan kos sara hidup adalah realiti, bukan fantasi.  Namun, peningkatan tersebut adalah pada kadar yang sesuai dan mampu ditanggung oleh rakyat Malaysia.  Oleh itu adalah salah untuk kita menyalahkan kerajaan kerana apa yang dilakukan oleh kerajaan adalah tepat iaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara tanpa menjejaskan rutin hidup rakyat.
Harga Naik disebabkan Gaji minimum RM900
Apabila Amerika memperkenalkan gaji minimum lebih kurang 50 tahun dahulu, negara itu telah menyaksikan pengangguran yang meningkat secara drastik.Bagaimanapun, pada hari ini, apabila jurang tahap pendidikan rakyat telah diatasi dan kualiti lepasan sekolah tingginya mencapai tahap kelayakan yang sesuai bagi gaji minima yang ditetapkan, penetapan gaji minimum bukanlah satu masalah lagi bagi Amerika.
Teruja untuk menjadi negara berpendapatan tinggi, pada tahun 2012, MTUC telah mendesak kerajaan agar melaksanakan gaji minimum RM900. Tanpa mengambil kira pengarajan dari Amerika, pada tahun yang sama, Pakatan Rakyat turut mendesak perkara sama tetapi meletakkan tangga minima gaji lebih tinggi iaitu RM1,100.Desakan ini mendapat kritikan ramai termasuklah Datuk Seri Chua Soi Lek yang menyatakan bahawa cadangan itu bakal membawa lebih banyak masalah lain. Ini berdasarkan jurang tahap pendidikan yang begitu besar di kalangan masyarakat, kualiti lepasan sekolah dan universiti yang kurang memuaskan, masalah pendatang asing dan juga masalah perkauman yang berkait rapat dengan jurang tahap pendidikan dan juga kualiti graduan atau lepasan sekolah.
Bagaimanapun, kerajaan nampaknya akur dengan desakan MTUC dan seolah-olah terdesak untuk menyaingi PR lalu bersetuju dengan gaji minimum RM900. Sehubungan dengan itu, pada November lalu, kerajaan telah mengumumkan perlaksanaan gaji minima bermula Januari 2014.Sekali lagi kritikan lantang terdengar di kalangan blogger, pemerhati politik dan juga negarawan ulung Tun Mahathir yang tidak bersetuju dengan keputusan itu. Kerajaan diingatkan bahawa tindakan itu bakal membawa kesan berantai yang tidak baik bagi ekonomi negara.
Peringatan itu nampaknya menjadi nyata apabila para peniaga mula menaikkan harga barangan sebagai persediaan untuk menanggung kos gaji pekerja yang meningkat. Dengan perlaksanaan gaji minima, gaji pekerja bawahan (tanpa kelulusan) yang mungkin sebelumnya RM600 perlu ditingkatkan kepada RM900.Ini menjadikan pekerja lepasan SPM yang mungkin menerima RM850 perlu ditingkatkan sekurang-kurangnya kepada RM1150 bagi menyaingi peningkatan pekerja bawahan tadi.Justeru, gaji pemegang diploma dan ijazah tentulah perlu ditingkatkan juga.
Peningkatan gaji pekerja-pekerja ini membawa kepada peningkatan yang drastik dalam kos pengurusan. Itu belum lagi diambil kira kos pembelian stok dari pembekal yang pastinyaturut meningkat kerana pembekal itu juga perlu menangani peningkatan kos pengurusan perniagaannya.Perlu diingatkan juga bahawa semua peningkatan ini belum lagi termasuk kos utiliti di mana tariff elektrik juga telah meningkat.Oleh kerana matlamat perniagaan adalah keuntungan, maka peniaga perlu memindahkan kos utiliti, operasi dan pengurusan yang meningkat itu ke atas bahu pelanggan bagi memastikan matlamat tercapai.
Justeru, akhirnya, kesemua kos ini akan ditanggung oleh pengguna, iaitu rakyat marhaen.Mereka yang paling terjejas pastinya golongan menengah di bandar yang tidak dapat mengelak atau mencari alternatif lain bagi meneruskan kelangsungan hidup. Kalaupun mereka mempunyai majikan yang prihatin dan menaikkan gaji mereka selaras dengan perlaksanaan gaji minima, ia amat sukar untuk mengimbangi kos Taska, Tadika, bas sekolah, makanan dan keperluan lain yang meningkat berkali ganda.
Peniaga pula akan berada dalam keadaan dilema untuk mengimbangi antara skop kerja dengan jumlah gaji yang wajar diberikan kepada pekerjanya. Semakin ramai peniaga lebih selesa untuk mengambil pekerja asing dengan gaji RM900 daripada warga Malaysia lepasan SPM yang tentunya inginkan gaji lebih tinggi dari itu. Lebih teruk lagi sekiranya pemegang diploma atau ijazah pula tidak menunjukkan kebolehan setara untuk diberikan gaji mengikut kelayakan mereka.Apa yang berlaku akan menyebabkan masalah pendatang asing dan juga pengangguran di kalangan rakyat Malaysia turut meningkat.
Ini adalah kesan rantaian yang seharusnya dikaji terlebih dahulu sebelum sebarang pengumuman dibuat dan sebelum tunduk kepada desakan mana-mana pihak.Kesan rantaian ekonomi adalah pengetahuan asas yang seharusnya difahami oleh pihak pencadang dan perancang dasar kerajaan. Oleh itu, inilah disarankan agar makmal atau bengkel atau apa saja badan untuk mengkaji sebarang keputusan, perlu diwujudkan sebelum pengumuman dibuat, dan bukannya selepas diseranah oleh rakyat.
Bertitik-tolak dari itu, inilah disarankan agar perkara utama yang perlu diatasi terlebih dahulu oleh kepimpinan ialah masalah ‘tidak mengkaji dan tidak faham ekonomi asas’ di kalangan para penasihat atau perunding yang membentangkan cadangan dan membuat keputusan untuk kerajaan. Walaupun pahit untuk ditelan, namun hakikatnya, rakyat tertanya-tanya, apakah mereka ini langsung tidak punya pengalaman dan pengetahuan tentang apa yang mereka lakukan? Sedangkan, pengurusan ekonomi negara tidak boleh menggunapakai strategi ‘trial and error’ atau ‘guess and check’.
Kita tidak mahu melihat sebarang tindakan atau kenyataan ‘flip-flop’ lagi dari kerajaan yang mampu membuka ruang kecaman sekali gus menimbulkan ketidakyakinan rakyat. Malaysia tidak mampu membiarkan kerajaan sedia ada terus lemah dan semakin lemah.Sedarlah bahawa kekukuhan ekonomi negara bukan lagi jaminan kekuatan parti memerintah.Kadangkala, kedudukan ekonomi negara yang baik belum tentu menjamin rakyat hidup sejahtera.
Sejarah Britain di bawah pemerintahan Margaret Thatcher wajar dijadikan pengajaran di mana ketika ekonomi negara itu dikatakan pulih dan semakin kukuh, rakyat terus mengecam dan menentang dasarnya. Kerajaan Thatcher dikatakan mengutamakan ‘majikan’ dari ‘pekerja’ atau ‘peniaga’ dari ‘pengguna’. Akhirnya, Thatcher menjadi sasaran kutukan rakyat dan liabiliti kepada partinya.Sudah tentu kita tidak mahu perkara yang sama berlaku pada Malaysia.Kita yakin semua perunding, penasihat dan pegawai-pegawai yang terlibat dalam merangka dasar kerajaan cukup arif tentang sejarah kepimpinan Thatcher.Justeru itu, inilah diseru agar semua yang terlibat mengambil pengajaran dari sejarah dan jika perlu, rujuklah kepada yang berpengalmaan. Kesimpulannya, dalam isu gaji minima ini, wajarlah kerajaan memikirkan semula dengan lebih mendalam sebelum meneruskannya.
Pengurangan Subsidi
Menurut Pejabat Perdana Menteri (PMO) pengurangan subsidi dan kenaikan tarif elektrik serta tol sangat perlu untuk memastikan ekonomi negara kekal kukuh dan membolehkan dana awam digunakan secara berhemah.Dalam satu kenyataan, Setiausaha Akhbar kepada Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, Datuk Tengku Sarifuddin Tengku Ahmad mengakui kenaikan kos sara hidupmerupakan tindakan yang tidak popular bagi sesetengah pihak, namun kenaikan harga barangan adalah ‘untuk kebaikan orang ramai’.
“Bagi membolehkan ekonomi Malaysia kekal kukuh, kita perlu memastikan rakyat kita berbelanja secara berhemah.Ini dapat dilakukan dengan kenaikan beberapa perkhidmatan serta mengurangkan subsidi.Ada pendekatan yang digunakan mungkin tidak popular namun untuk jangka masa sederhana ia memberi kesan yang baik kepada ekonomi dan baik kepada rakyat,” kata Tengku Sarifuddin.Beliau berkata sudah pasti perubahan ini akan merupakan satu keperluan bagi mengekalkan keyakinan pelabur di Malaysia dan kenaikan kos sara hidup ini akan membantu Malaysia dalam sektor pekerjaan dan pendapatan negara sejak empat tahun lalu.Pada 2 Disember, Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air, Datuk Dr Maximus Ongkili berkata tarif elektrik akan dinaikkan secara purata sebanyak 14.89 % bagi Semenanjung Malaysia dan 17% bagi Sabah dan Labuan berkuat kuasa tahun hadapan.
Selasa lalu, Menteri Kerja Raya, Datuk Fadillah Yusof dilaporkan berkata kadar tol bagi 15 lebuh raya termasuk NPE, SPRINT, dan LDP akan dinaikkan sebanyak 50 sen dan RM2 bermula 1 Januari 2014.Ia berikutan pengurangan subsidi atau rasionalisasi petrol dan gulka serta peningkatan harga rokok pada tahun ini.
MEMPERTINGKATKAN TARAF KEHIDUPAN ISI RUMAH BERPENDAPATAN RENDAH
Takrifan Umum Kumpulan Berpendapatan Rendah
Secara tradisional, kita menentukan insiden kemiskinan dengan merujuk kepada  ambang Pendapatan Garis Kemiskinan (PLI). PLI ini berdasarkan kepada keperluan minimum untuk makanan oleh seisi rumah (bahagian PLI makanan) dan barangan bukan makanan seperti pakaian, sewa, bahan api dan elektrik (bahagian PLI bukan makanan). Keluarga yang hidup di bawah PLI adalah mereka yang hidup dalam kemiskinan, manakala mereka yang hidup di bawah PLI makanan diklasifikasikan sebagai golongan miskin tegar.
Pada masa lalu, satu daripada kekurangan yang pernah kami hadapi adalah untuk mendapatkan kata sepakat mengenai PLI di kalangan pelbagai kementerian dan agensi. Ini menyukarkan kerjasama bagi mengenal pasti dan membantu kumpulan miskin yang disasarkan. Selepas mengkaji kaedah yang digunakan di negara lain, kami menetapkan takrifan baru berdasarkan keadaan sosio-ekonomi khusus Malaysia, yang akan digunapakai oleh semua kementerian dan agensi. Isirumah Berpendapatan Rendah (LIH) adalah isirumah yang mempunyai  jumlah pendapatan kurang daripada atau bersamaan dengan RM 2,000 sebulan, yang mewakili 75% median pendapatan di Malaysia31. Ia ditakrifkan sebagai  jumlah purata nasional. Walaupun ada sesetengah pihak mungkin merasakan pendapatan bulanan  isirumah RM 2,000  adalah agak selesa, realitinya adalah kos sara hidup semakin  meningkat dan ia mengekang kuasa berbelanja kumpulan ini dan seterusnya meningkatkan kesukaran hidup (Gambarajah 9.2). Miskin adalah isirumah dengan jumlah pendapatan kurang daripada atau bersamaan dengan RM 750 sebulan. Ini adalah berdasarkan PLI dan adalah jumlah purata nasional. Miskin Tegar menggambarkan isirumah yang mempunyai jumlah pendapatan kurang daripada atau bersamaan dengan RM 440 sebulan. Ini adalah berdasarkan PLI makanan dan adalah jumlah purata nasional
Pelaksanaan Inisiatif Berimpak Tinggi Dan Cepat
Kerajaan akan memperkenalkan inisiatif intensif, mengikut keutamaan dan diselaraskan  bagi
mencapai sasaran NKRA,yang kebanyakannya telah pun diumumkan dalam  Bajet 2010. Inisiatif ini akan membantu Kerajaan untuk mencapai sasaran NKRA. Banyak lagi inisiatif akan diperkenalkan, dan inisiatif  sedia ada akan diubahsuai  berdasarkan keputusan pelaksanaannya di peringkat akar umbi. Inisiatif-inisiatif ini akan dilaksanakan secara berperingkat pada tahun-tahun 2010, 2011 dan 2012.
Bagi mengurangkan kadar kemiskinan dan miskin tegar pada akhir 201,
Bantuan diberi  kepada golongan miskin: Mempercepatkan pembayaran kebajikan bulanan dan memberi bantuan bagi meningkatkan pemilikan rumah. Bantuan perumahan dalam kawasan bandar telah diketengahkan kerana Kerajaan amat maklum bahawa perumahan adalah salah satu keperluan asas bagi semua rakyat, termasuk mereka yang berpendapatan rendah
Meningkatkan produktiviti golongan miskin: Mewujudkan pekerjaan melalui Gerakan 1 Azam sebagai tambahan kepada usaha membasmi miskin tegar dan mengurangkan kemiskinan, Kerajaan berazam untuk memperbaiki kehidupan isirumah berpendapatan rendah yang berada di luar lingkungan kategori miskin atau miskin tegar. Bagi tujuan ini, Kerajaan akan melaksanakan inisiatif lain, yang tertumpu kepada usaha memperkasa produktiviti dalam bidang pendidikan dan latihan, kesihatan, kredit mikro, integrasi semula bekas penagih dadah dan penjenayah ke dalam masyarakat, dan sebagainya di samping terus menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan.
Inisiatif Bagi Tahun 2010
Memberi Bantuan
Prihatin akan kesempitan hidup golongan miskin dan miskin tegar, Kerajaan komited untuk mengagihkan bantuan kebajikan persekutuan pada hari pertama setiap bulan, dengan lebih teratur berbanding sebelum ini. Dasar ini bermula pada 1 September 2009 bagi Semenanjung Malaysia dan 1 Januari 2010 bagi Malaysia Timur.Juga, seperti yang diumumkan dalam Bajet 2010, Kerajaan akan menyediakan bantuan perumahan kepada mereka yang memerlukan. Pertama, Kerajaan akan menawarkan penjualan kira-kira 44,000 rumah kos rendah Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) dan Jabatan Perumahan Negara (JPN) kepada penyewanya pada harga kira-kira RM 21,500 sehingga RM 35,000 seunit. Kedua, di bawah JPN, Kerajaan akan menawarkan 74,084 rumah sewa pada harga yang rendah.
Meningkatkan Produktiviti
Sebagai tambahan, bagi melengkapkan golongan miskin dan miskin tegar dengan keupayaan untuk meningkatkan pendapatan mereka, Kerajaan akan mempergiatkan program untuk membina keupayaan mereka dan mewujudkan pekerjaan melalui Gerakan 1 Azam. Ini adalah satu program baru bagi mewujudkan peluang pekerjaan melalui gabungan pekerjaan dan keusahawanan. Ia menggabungkan pelbagai skim yang diumumkan dalam Bajet 2010, seperti  penubuhan Kedai Komuniti serta Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat.
Gerakan 1 Azam
Gerakan 1 Azam adalah sebuah program komprehensif, berlandaskan konsep pemacuan produktiviti dan pengurusan bantuan bagi mengangkat taraf kehidupan golongan miskin dan miskin tegar. Langkah utama adalah, menilai daya produktiviti (keupayaan untuk bekerja), dan bagi mereka yang tidak berupaya secara fizikal atau tidak sihat mental, akan disediakan keperluan bantuan serta pemulihan supaya mereka boleh beransur-ansur menjadi golongan yang produktif. Memadankan individu produktif dengan jawatan kosong yang ada dan aktiviti ekonomi lain yang bersesuaian (misalnya, pertanian, perniagaan kecil). Menyediakan latihan bagi mereka yang tidak mempunyai kemahiran yang diperlukan. Memantau dan menyediakan bantuan berterusan dalam jangka pendek (misalnya, coaching), apabila seseorang itu mendapat pekerjaan atau memulakan perniagaan. Mengeluarkan daripada senarai sokongan apabila sudah memperolehi pendapatan yang kukuh.
Berikut adalah inisiatif terperinci di bawah 1 Azam, Azam Kerja akan membantu memadankan golongan miskin dan miskin tegar dengan peluang pekerjaan yang ada dan menggalakkan mereka mengambil peluang pekerjaan dalam sektor yang kekurangan tenaga rakyat Malaysia. Kerajaan akan memudahkan penempatan kerja untuk jawatan berkemahiran rendah seperti pembantu rumah, pekerja stesen minyak, pengawal keselamatan, pelayan restoran dan buruh binaan. Bagi mencapai tujuan ini Kerajaan akan. Membekukan pengambilan buruh asing dalam industri terpilih bagi tempoh masa terhad. Menggalakkan majikan mengutamakan rakyat Malaysia apabila memenuhi jawatan berkemahiran rendah dan separa mahir. Menubuhkan JobsMalaysia Centres dan JobsMalaysia Points bagi memadankan orang yang mencari pekerjaan dengan peluang pekerjaan yang ada. Menawarkan program pembangunan kemahiran kepada golongan miskin dan miskin tegar, melalui kolej komuniti dan Institut Kemahiran 1 Azam Niaga akan menggalakkan keusahawanan dan penubuhan perniagaan kecil, misalnya, perniagaan makanan, seperti masakan rumah, dan perniagaan dalam talian sepertimana program yang berjaya dijalankan oleh agensi seperti AIM. Kami akan menyediakan latihan dan dana sebagai bantuan untuk memulakan perniagaan kecil 1 Azam Khidmat adalah sama seperti 1 Azam Niaga tetapi akan memberi kemudahan untuk menubuhkan perniagaan perkhidmatan kecil termasuk perniagaan perkhidmatan yang berasaskan  inovasi, misalnya, program homestay, kantin bergerak, pusat mencuci kereta bergerak, pusat penjagaan harian untuk warga tua atau kanak-kanak, perkhidmatan penjagaan selepas bersalin, urutan dan perniagaan pemasangan berkemahiran rendah dari rumah. Kerajaan akan membantu dengan latihan yang diperlukan dan dana permulaan. 1 Azam Tani akan membantu golongan miskin dan miskin tegar untuk terlibat dalam perniagaan pertanian kecil-kecilan yang akan mendatangkan hasil yang cepat, misalnya, penternakan ayam itik dan akuakultur. Di sini, Kerajaan juga akan menyediakan latihan dan dana permulaan bagi memulakan usaha berasaskan pertanian ini.
Inisiatif untuk  Tahun 2011
Inisiatif lanjutan akan dilaksanakan sebelum akhir 2011 bagi memacu produktiviti dan menguruskan  bantuan.
Kemudahan asas
Memperluaskan bekalan elektrik dan air kepada isirumah berpendapatan rendah di kawasan luar bandar. Ini akan dilaksanakan selaras dengan NKRA Infrastruktur Asas Luar Bandar. Satu contoh ialah Skim Program Lonjakan Mega, yang merangkumi  aspek ekonomi dan projek peluasan infrastruktur kawasan luar bandar
Membina kesedaran
Meningkatkan kesedaran isirumah berpendapatan rendah mengenai pelbagai program bantuan yang disediakan untuk mereka, supaya mereka mendapat manfaat daripada program tersebut. Pelbagai saluran akan digunakan, termasuk hari terbuka dan media baru seperti blog (di mana isirumah berpendapatan rendah boleh mendapat akses melalui pusat Internet kerajaan)
Pendidikan dan latihan
Membiayai sekolah di kawasan yang terdapat bilangan isirumah berpendapatan rendah yang ramai  dan meningkatkan infrastruktur sekolah serta persekitaran pembelajarannya. Ini dapat dilaksanakan dengan kerjasama sektor korporat.Menyediakan latihan lanjutan dan kemahiran baru bagi isirumah berpendapatan  rendah yang layak, bagi meningkatkan kebarangkalian mereka mendapat pendapatan.
Kesihatan
Menambah bilangan klinik kesihatan di bandar, di luar bandar dan klinik kesihatan bergerak (sekurang-kurangnya satu klinik kesihatan bergerak bagi setiap negeri) bagi memberikan perkhidmatan kepada isirumah berpendapatan rendah. Langkah ini dapat membantu mengekalkan tahap kesihatan ahli keluarga dalam isirumah berpendapatan rendah supaya mereka  dapat terus bekerja bagi menyara keluarga. Sebagai permulaan, Bajet 2010 memperuntukkan RM10 juta bagi menubuhkan 50 klinik komuniti 1Malaysia di kawasan bandar.
Memperluaskan bantuan kewangan kepada rakyat isirumah berpendapatan rendah bagi membeli anggota badan tiruan dan prostetik. Kerajaan juga akan meningkatkan ketersediaan prostetik dengan membina sekurang-kurangnya satu pusat prostetik di setiap negeri, agar mereka yang memerlukan prostetik dapat bekerja semula.
Penempatan kerja
Meneruskan peranan untuk memadankan mereka daripada isirumah berpendapatan rendah dengan pekerjaan di syarikat, termasuk GLC. Kerajaan akan mempertingkatkan latihan berkumpulan dan latihan persendirian bagi membantu mereka berjaya dalam kerja yang dilakukan. Di samping itu, Kerajaan akan terus menggalakkan majikan mengutamakan rakyat Malaysia apabila memenuhi jawatan di mana terdapat ramai buruh asing. Kerajaan akan memperkenal skim cukai yang menarik dan insentif lain untuk menggalakkan mereka berbuat demikian. Mewujudkan peluang pekerjaan dengan mendirikan kedai runcit Jimat 1Malaysia.
Kerajaan   berhasrat untuk menubuhkan 50 kedai Jimat 1Malaysia pada 2010 dan satu dalam setiap daerah  pada 2011. Kredit-mikro: Membangunkan mekanisme bagi menyediakan kredit-mikro untuk isirumah berpendapatan rendah yang layak bagi membantu mereka memulakan perniagaan kecil, supaya Kerajaan dapat beransur-ansur menghentikan mereka daripada bantuan kewangan jangka panjang. Permohonan dan pembayaran akan dikendalikan oleh bank, serta saluran GLC seperti pejabat Pos Malaysia dan stesen minyak Petronas. Sekurang-kurangnya satu projek perintis akan diperkenalkan di setiap negeri pada suku pertama 2011.
Peralihan / integrasi semula: Memberi sokongan bagi mengintegrasikan semula kumpulan yang terpinggir, seperti bekas penjenayah dan penagih, kembali ke dalam masyarakat. Kerajaan menyediakan tempat perlindungan sementara (Anjung Damai), kaunseling, latihan kemahiran dan program membina sokongan masyarakat bagi integrasi semula golongan ini.
Inisiatif untuk 2012
Inisiatif lanjut akan dilaksanakan sebelum akhir 2012 bagi memacu produktiviti dan 
menguruskan bantuan.
Kemudahan asas
Membina infrastruktur sanitasi asas yang baru dan menaiktaraf infrastruktur sanitasi asas yang sedia ada dalam kawasan yang terdapat isirumah berpendapatan rendah di kedua-dua kawasan bandar dan luar bandar. Langkah ini dapat membantu ahli isirumah bagi menjalani kehidupan lebih sihat supaya mereka dapat belajar dan bekerja dengan efektif.
Pendidikan
Meningkatkan kesedaran isirumah berpendapatan rendah tentang pentingnya pendidikan prasekolah dan menyediakan bantuan kewangan bagi membolehkan kanak-kanak daripada isirumah berpendapatan rendah menghadiri prasekolah. Sasaran kami adalah 100% kanak-kanak yang layak daripada isirumah pendapatan rendah, didaftarkan dalam prasekolah dari tahun 2012
Menyediakan pakaian seragam sekolah dan aksesori (misalnya, kasut, beg sekolah) bagi pelajar dari isirumah berpendapatan rendah. Buat masa ini, bantuan diberi terutamanya dalam bentuk wang tunai; membekalkan bantuan dalam bentuk barangan akan menghindar peluang untuk menyalahgunakan bantuan. Sasaran kami adalah 100% pelajar yang layak, menerima bantuan ini dari 2012
Menambah kapasiti asrama bersubsidi bagi membantu pelajar yang memerlukan penginapan (misalnya, mereka daripada kawasan luar bandar) bagi meneruskan pelajaran mereka, walaupun menghadapi kesulitan wang
Melatih dan membangunkan tambahan 2,000 usahawan wanita daripada kalangan isirumah berpendapatan rendah pada tahun 2012 (Dengan ditambah  bilangan yang dilatih oleh program terdahulu seperti 1 Azam, kami akan membangun sejumlah 4,000 usahawan wanita di antara 2010 dan 2012)
Kesihatan
Memperluaskan bantuan kepada pesakit yang memerlukan rawatan dialisis. Ini melibatkan menyediakan bantuan kewangan, menubuhkan lebih banyak pusat dialisis dan menyediakan kenderaan ke/dari pusat dialisis
Perumahan
Melebihi daripada bantuan perumahan yang ditawarkan di bawah Bajet 2010 (seperti dibincang di atas), kami akan memastikan lebih banyak perumahan disediakan untuk golongan miskin dan miskin tegar.
Pada 2012, Kerajaan akan menyediakan 50,000 rumah baru dan yang dibaikpulih, untuk golongan miskin dan miskin tegar terutamanya di kawasan luar bandar serta menyediakan 14,000 rumah untuk Orang Asli
Menawarkan bantuan kewangan bagi bayaran muka perumahan dan yuran guaman dan pinjaman dengan kadar faedah yang rendah untuk isirumah berpendapatan rendah, yang bukan penerima atau pembeli rumah kos rendah yang disediakan oleh kerajaan
Insurans
Bekerjasama dengan institusi sektor swasta terpilih (misalnya, Takaful Malaysia) bagi menawarkan skim Insurans 1Malaysia, supaya golongan miskin tegar, yang sebahagian besarnya tidak mampu membeli insurans, dapat dilindungi oleh insurans. Polisi ini akan merangkumi beberapa perkara seperti pendidikan kematian dan penyakit kritikal. Sasaran kami adalah bagi semua isirumah miskin tegar menikmati perlindungan insuran pada 2012. Tinjauan mendapati bahawa beberapa negara lain melindungi isirumah berpendapatan rendah dengan menggunakan kaedah gaji minimum. Kerajaan sedang mengkaji perkara ini sebagai salah satu kaedah berpotensi bagi membantu rakyat Malaysia berdikari dan tidak bergantung harap pada bantuan kerajaan semata-mata. Kemungkinan, gaji minimum boleh berdasarkan PLI RM750 sebulan, iaitu lebih kurang RM4.70 sejam, berdasarkan tempoh kerja 40 jam seminggu. Sementara sebarang tindakan tidak akan diambil sebelum 2012, dan jika berlaku pun ia akan diperkenalkan secara berperingkat, supaya tidak member kejutan kepada majikan.
Penggerak Bagi Memastikan Pelaksanaan Inisiatif

Bagi membolehkan inisiatif di atas dilaksanakan secara berkesan dan lancar, Kerajaan juga akan melaksanakan perubahan struktur berikut, menubuhkan entiti Perkhidmatan Pembangunan Sosial (SDS) bersepadu, mengintegrasikan agensi-agensi yang terlibat dalam perancangan, pelaksanaan dan pemantauan perkhidmatan kebajikan sosial menjadi satu entiti. Ini akan dapat meningkatkan kelancaran dalam menyelaras perkhidmatan kebajikan serta memberikan kemudahan kepada rakyat, yang akan berinteraksi dengan satu agensi sahaja dan perlu mengunjungi satu pusat perkhidmatan kebajikan sosial sahaja. Pusat perkhidmatan boleh ditempatkan di pejabat pos bagi memudahkan rakyat menubuhkan Inspektorat Bebas Bagi Pembangunan Sosial: Inspektorat ini akan menyiasat dan mendakwa penipuan kebajikan serta menangani aduan oleh ahli isirumah berpendapatan rendah terhadap entiti SDS mengintegrasikan pangkalan data: menggabungkan semua pangkalan data yang mengandungi data LIH ke dalam e-Kasih, menjadikan ia sebagai satu satunya pangkalan data bagi LIH dan menjadikan ICU sebagai satu-satunya pengurus pangkalan data ini (seperti yang diumumkan dalam Bajet 2010). Ini akan memudahkan proses pengenalpastian, kelulusan dan penjejakan LIH. Ekoran dari itu, hanya isirumah yang mendaftar dalam e-Kasih sahaja yang akan layak mendapat bantuan kerajaan. Oleh itu, salah satu keutamaan kami adalah bekerja bersama rakyat dan badan bukan kerajaan (NGO) bagi memastikan semua isirumah berpendapatan rendah didaftarkan dalam e-Kasih melaksanakan kad atau baucer SDS: mengeluarkan kad pintar atau baucer kepada rakyat yang dikategorikan sebagai miskin dan miskin tegar. Ia berfungsi sebagai dokumen pengenalan diri, memudahkan bantuan kredit dan memastikan hanya mereka yang memerlukan akan mendapat manfaat daripada subsidi perkhidmatan awam (misalnya, kesihatan, pendidikan). Dengan adanya kad sebegini, kami boleh memastikan semua bantuan dengan selamatnya sampai ke tangan penerima seperti yang dirancangkan. Satu projek perintis akan dilancarkan di Kedah dengan menyasarkan 100% pemilikan dan penggunaan oleh isirumah miskin dan miskin tegar pada akhir 2010 akan mengurangkan tempoh pemprosesan pembayaran bantuan kepada pemohon kali pertama daripada tempoh dua bulan pada waktu ini kepada tujuh hari. Kerajaan akan mengenalpasti peluang untuk menyeragamkan proses dan mengukuhkan penyelarasan koordinasi antara agensi. Sasaran adalah untuk memproses 100% permohonan dan pembayaran dalam 7 hari pada 2012.


Tanda Awal Kemajuan Dilihat Pada Isirumah Berpendapatan Rendah

Kerajaan mengakui bahawa perjalanan masih jauh bagi meningkatkan taraf kehidupan rakyat dari isirumah berpendapatan rendah, tetapi kemajuan awal adalah menggalakkan dalam aspek perumahan, pengagihan pembayaran dan pemprosesan permohonan seperti yang dinyatakan sebelum ini. Kerajaan telah mula menawarkan rumah kos rendah untuk dijual kepada penyewa sedia ada pada harga RM21,500 hingga RM 35,000 seunit – sehingga 75% potongan daripada harga pasaran – bagi meningkatkan kadar pemilikan rumah di kalangan isirumah berpendapatan rendah. Sejak 1 September 2009, Kerajaan mengagihkan bantuan kebajikan persekutuan pada hari pertama setiap bulan di Semenanjung Malaysia. Dan pencapaian awal dalam peningkatan penyelarasan antara agensi, adalah permohonan untuk disenaraikan dalam pangkalan data isirumah berpendapatan rendah, kini hanya mengambil masa tujuh hari berbanding dua bulan sebelumnya. Ini merupakan langkah-langkah awal yang kecil, tetapi Kerajaan berhasrat untuk melaksanakan banyak lagi inisiatif bagi meningkatkan taraf kehidupan rakyat pada 12-36 bulan akan datang.

PENUTUP
Fasa Pertama Program Transformasi Kerajaan (GTP) yang melabuhkan tirainya tahun lepas mencatat pencapaian dan kejayaan nyata bagi kesemua tujuh Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) yang dilaksanakan demi kesejahteraaan rakyat.
Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata, menyifatkan GTP 1.0 yang dilancarkan pada 2010 sebagai wadah yang menghamparkan persediaan asas bagi transformasi dan inovasi yang lebih besar sepanjang satu dekad setengah akan datang.
"Dengan fasa pertama GTP, saya berbesar hati melaporkan bahawa usaha besar-besaran oleh kerajaan ini telah menjana keberhasilan yang ketara," katanya ketika membentangkan laporan tahunan yang dikeluarkan Unit Pengurusan Prestasi dan Pelaksanaan (Pemandu) di bawah Jabatan Perdana Menteri di sini malam tadi.
Beliau menjelaskan, Kerajaan sentiasa memastikan rakyat Malaysia memperolehi akses kepada barangan dan perkhidmatan yang berkualiti dan pada nilai terbaik; menjadikan Malaysia negara lebih selamat bagi setiap rakyat dengan membanteras sebahagian besar jenayah; membasmi kemiskinan tegar dan memberikan bantuan yang signifikan kepada isi rumah berpendapatan rendah.Katanya, ia juga mengambil langkah membanteras rasuah dan mendapatkan kerjasama rakan daripada sektor swasta mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap kerajaan; mempertingkat kualiti pendidikan bagi semua pelajar di Malaysia bertujuan memberi kemahiran yang bersesuaian kepada mereka untuk bersaing dalam pasaran global serta mempertingkat dengan ketara akses kepada infrastruktur dan menambahbaik sistem pengangkutan awam terutama di kawasan kritikal seperti Lembah Klang, untuk mempertingkat taraf kehidupan rakyat.
"Tujuh NKRA itu yang menjadi tonggak GTP ialah mengurangkan jenayah, membanteras rasuah, meningkatkan pencapaian pelajar, meningkatkan taraf kehidupan isi rumah berpendapatan rendah, mempertingkat infrastruktur asas luar bandar, mempertingkat pengangkutan awam bandar dan menangani kos sara hidup rakyat," ujarnya. Najib menegaskan, perubahan itu ialah yang dituntut oleh rakyat dan yang mendorong kerajaan untuk menggembleng usaha yang besar untuk mencipta kejayaan.Tambahnya, pelbagai rintangan dan kesukaran yang dihadapi untuk melaksanakan program perubahan itu namun cabaran yang dilalui memberikan dorongan kepada kerajaan untuk melipatgandakan usaha bagi fasa seterusnya.
"GTP yang menyasarkan Perkhidmatan Awam terutamanya, lebih sukar daripada apa yang dijangkakan.Menerusi fasa pertama ini, terdapat keluk pembelajaran penting yang telah dapat kami timba manakala sebahagian inisiatif pula tidak berjaya mencapai sasaran tinggi yang ditetapkan pada peringkat awal. "Hal yang sedemikian sememangnya dijangkakan berlaku terhadap program perubahan sebesar ini," katanya. Beliau turut mengakuiGTP tidak lari daripada berhadapan dengan kesangsian dan keraguan apabila ia mula diperkenalkan, dan juga keputusan daripada pelaksanaan GTP.
"Kami sangat mengalu-alukan penelitian yang sedemikian. Bagaimanapun, ingin saya memberikan jaminan kepada rakyat bahawa kerajaan akan terus bersikap terbuka dan telus sepenuhnya berkaitan dengan matlamat GTP dan pencapaiannya yang telah diraih. "Malah, setiap satu daripada NKRA akan terus melalui proses pengauditan dan pengesahan yang ketat oleh penilai tempatan dan antarabangsa demi menghapuskan sebarang keraguan terhadap keabsahan penilaian keputusan," katanya.
Walaupun berharap keputusan penilaian berupaya meyakinkan para pengkritik terhadap merit rancangan kerajaan, Najib mahu lebih ramai rakyat Malaysia tampil ke hadapan dan memberitahu bagaimana kerajaan dapat mengubah negara yang dicintai ke arah yang lebih baik.
Katanya terdapat lebih banyak cabaran menanti di hadapan dan lebih banyak yang perlu dilakukan sebelum dapat menyatakan misi telah tercapai.Katanya iktibar utama yang diperoleh daripada GTP 1.0 ialah kerajaan tidak berupaya mencetuskan perubahan secara bersendirian dan GTP memberikan impaknya kepada setiap rakyat mencakupi keluarga, perniagaan kecil hinggalah syarikat multinasional. "Ia tidak berupaya menggapai matlamatnya yang bercita-cita tinggi tanpa penyertaan anda semua. Seperti yang kerap kali saya tekankan, masa bahawa 'kerajaan mengetahui segala-galanya' telah berakhir dan dalam semangat 1Malaysia, kita kini memerlukan rakyat untuk memainkan peranan yang lebih besar dalam membantu kami terus memajukan negara.
"Nyatakan kepada kami bagaimana kami boleh memberikan khidmat yang lebih baik kepada anda, juga nyatakan kepada kami bagaimana kerajaan dapat memberikan lebih makna kepada kehidupan anda," katanya.
Beliau turut mengingatkan kerajaan tidak boleh lagi membiarkan walau seorang pun rakyat keciciran dalam menuju masa hadapan yang lebih cerah dan yakin matlamat GTP mampu direalisasikan sepenuhnya dengan sokongan kukuh daripada rakyat.
RUJUKAN
                       Berita Harian (13 Januari 2004). Tekanan Antara Punca Jenayah Kejam Meningkat.
                       Berita Harian (12   Februari   2008). PDRM   Buru   Jenayah   Sifar:   Peruntukan   RM6b   Pastikan Keselamatan Negara Terjamin.
Berita Harian (7 Mac 2012).19 Paling Aman di Dunia.
Berita Harian (3 April 2012). Selepas 3 Tahun Jadi PM: Najib Tepati Janji.
                       Malaysia.   (2013).   (Buku   Manifesto   BN,   2013-   Rakyat   didahulukan:   Menepati   Janji   MembawaHarapan).
                       Norhaslina, H.(2006). Dinamika Masyarakat Bandar Malaysia: Ke  Arah Kualiti Hidup  Mapan. KualaLumpur: Universiti Malaya Kuala Lumpur.
                       Nor-Ina,K.(2006).Pelakuan Jenayah dan Kaitannya dengan KepesatanPerbandaran: Satu Kajian Kesdi Negeri Pulau Pinang. Tesis Sarjana. Pulau Pinang:Universiti Sains MalaysiaBerita Harian (29 September 2012). “Bajet Sejahtera”
Daily Ekspres ( 29 September 2012).  Berpaksi Kesejahteraan Rakyat : Intipati Belanjawan 2013”

Harian Metro (9 November 2006).“Indeks Jenayah Meningkat 12.6 Peratus: Apakah Puncanya?”

Harian Metro (26 Mac 2013).“ Struktur Zon Selamat Sabah Timur (ESSZONE)”.

New  Straits Times (21 November 2010). Is Your House ‘Ready’ When the Bad Guys Come ?

New Straits Times (29 September 2012). “4P Approach Will Boost Police Effort”

Sinar  Harian  (8  September  2007).  Peruntukan  RM  6  Bilion  Untuk  Banteras  Jenayah  dan  AnggotaBaru.

Utusan Malaysia (19 Januari 2001). Kadar Jenayah di Malaysia Terendah.

Utusan Malaysia (4 April 2013).   “Buka Lembaran Baharu Penduduk Pesisir Pantai:  ESSCOM JaminKeselamatan”.

Utusan Borneo (11 April 2013) “ESSCOM Jamin Masa Depan Pantai Timur Sabah”.

Abdul Rahman Haji Ismail. (2005). Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
Pustaka

Hj Salleh, B. (2003). Prinsip Perlembagaan Dan Pemerintahan Di Malaysia. 3rd ed. Selangor: Dawama Sdn Bhd.Aku hanyalah insan biasa, mengharap teguran dari sahabat dan mendamba redha Allah. ~qirmumtaz~ Photobucket

23 ulasan:

 1. Halo, Ramadan adalah di sini sudah tidak Anda berpikir itu adalah waktu untuk mendapatkan berkah dari Allah bisa conected hari ini dan Anda yakin akan bahagia dengan kasih karunia Allah.
  Nama saya adalah Cynthia Johnson. kita hipotek, pinjaman rumah, kredit mobil, pinjaman Hotel, tawaran komersial Umum Mr John Carlson, orang harus memperbarui semua situasi keuangan di dunia / perusahaan untuk membantu mereka yang terdaftar pemberi pinjaman uang pinjaman pribadi, kredit, kredit konstruksi, rendah suku bunga 2% dll kredit modal, pinjaman usaha dan pinjaman kredit buruk bekerja, start up. Kami membiayai proyek di tangan dan perusahaan Anda / mitra dan saya juga ingin menawarkan pinjaman pribadi untuk klien mereka. hubungi kami melalui e-mail untuk informasi lebih lanjut: cynthiajohnsonloancompany@gmail.com

  BalasPadam
 2. Hello, Saya Puan Heather Putih, syarikat pinjaman pinjaman peribadi. Kami sedang dan pakar dalam memberikan yang akhir pinjaman tahun ini, pinjaman Krismas, tahun pinjaman baru untuk anda untuk membayar apa-apa pinjaman koperasi yang anda sedang berada di sekarang kita memberikan pinjaman peluang seumur hidup untuk anda untuk membayar bil-bil anda dan hutang peribadi dan memiliki perniagaan anda. pinjaman diberi kepada individu dan syarikat pada kadar faedah yang sangat rendah sebanyak 2%. Jadi hubungi kami hari ini melalui e-mel: (qualityloanfirms@asia.com)
  (heatherwhiteloanltd@gmail.com). Datang dan perbezaan pengalaman dalam perkhidmatan kami.

  BalasPadam
 3. Hello, Saya Puan Sandra Ovia, wang pemberi pinjaman swasta, adakah anda dalam hutang? Anda memerlukan rangsangan kewangan? pinjaman untuk merancang untuk tahun baru, untuk memenuhi sehingga bil anda, mengembangkan perniagaan anda pada tahun ini dan juga untuk pengubahsuaian rumah anda. Saya memberi pinjaman kepada syarikat-syarikat tempatan, antarabangsa dan juga pada kadar faedah yang sangat rendah sebanyak 2%. Anda boleh menghubungi kami melalui E-mel: (sandraovialoanfirm@gmail.com)
  Anda dipersilakan untuk syarikat pinjaman kami dan kami akan memberikan anda perkhidmatan yang terbaik kami.

  BalasPadam
 4. Saya mahu semua orang untuk membaca mesej ini dengan teliti. Saya amat gembira untuk membuat kesaksian bagaimana saya mendapat pinjaman saya pinjaman pemberi pinjaman legit, saya telah menderita di tangan pemiutang internet palsu di laman web tertentu, saya telah digunakan dalam beberapa syarikat pinjaman di sini dan semua yang mereka lakukan adalah bertanya kepada saya untuk pembayaran dan selepas pembayaran, saya tidak akan mendapatkan pinjaman daripada mereka, mereka adalah orang-orang yang salah. Saya dalam kesakitan kerana hutang saya, dan saya dibayar bayaran lain untuk mendapatkan pinjaman untuk membuat saya hutang yang lebih besar. Saya amat gembira apabila rakan saya memberitahu saya bahawa dia mendapat pinjaman daripada internet, dia adalah orang yang memberitahu tentang Theresa syarikat pinjaman, dan saya memohon pinjaman sebanyak $ 100,000 USD Saya mengikuti semua prosedur, saya berfikir bahawa saya melakukan tidak akan mendapatkan pinjaman, tetapi saya amat gembira apabila pinjaman saya diluluskan dan dihantar ke akaun bank saya secara langsung dalam tempoh 24 jam yang terpakai. Saya telah membayar semua hutang saya sekarang dan saya mendapat kewangan yang stabil kerana saya menulis mesej ini. Oleh itu, jika mana-mana anda berada di sini untuk memohon pinjaman, anda perlu menghubungi theresaloancompany di Kesatuan E-mel, mereka adalah satu-satunya pemberi pinjaman pinjaman itu adalah benar, yang lain adalah palsu. Hanya ikut semua prosedur dalam Theresa syarikat pinjaman dan saya memberi jaminan kepada anda bahawa anda juga akan mendapatkan pinjaman anda seperti saya dan kawan saya. Anda perlu bijak supaya anda tidak akan kehilangan wang seperti saya, hubungi Theresa kini dalam e-mel mereka jika anda benar-benar memerlukan pinjaman theresaloancompany@gmail.com
  hubungi saya dan juga supaya saya boleh memberikan maklumat lanjut mengenai feyzilfatma@gmail.com
  Terima kasih kerana membaca kesaksian saya dan saya bersyukur kepada Tuhan Bantuan

  BalasPadam
 5. Adakah anda segera perlu pinjaman? jika ya sila hubungi saya melalui e-mel: elenanino07@gmail.com

  Puan Elena

  BalasPadam
 6. APSAL SEMUA COMMENT DI SINI BERKENAAN DGN "MONEY-SCAM"?? COMMENT DI SINI SEPATUTNYA BERBAUR AKADEMIK SEMATA-MATA TANPA MELIBATKAN AKTIVITI YG TIDAK BERKENAAN!!!

  BalasPadam
 7. Biasa le tuu, semua blogger pun kena camni..tuan tanah pun takdan nk urus dah blog ni..hehe..

  BalasPadam
 8. Halo, aku Puan Stella Alex Pemberi Pinjaman Pinjaman Peribadi. Perusahaan Kami Memberikan Pinjaman PADA Tingkat randah 2%. Apakah Andari Perlu Pinjaman Mendesak Untuk kajian melunasi Utang Andari ATAU Andari membutuhkan Pinjaman kajian Untuk Meningkatkan Bisnis Andari? Andari mempunyai Putusan yang Ditolak Oleh Bank Dan Institusi Kewangan lainnya? Layanan Penyanyi Akan Memberikan Baik dojdocb.html entiti, Perusahaan, perniagaan lelaki Dan Wanita. Namun, Peluang Kewangan PADA Langkah Pintu Andari, Jadi hubungi kami hari Penyanyi melalui e-mel di: stellaalexloanfirm@gmail.com

  BalasPadam
 9. Halo, aku Puan Maryan sani pemberi Pinjaman Pinjaman Peribadi. Perusahaan Kami menyediakan Pinjaman Pada Tingkat rendah 2%. Apakah Anda Perlu Pinjaman Mendesak Untuk melunasi Utang Anda, Atau Anda membutuhkan Pinjaman Untuk Meningkatkan Bisnis Anda, tagihan TUNAI VISA VISA Anda dan Meningkatkan Anda Fasiliti Perusahaan? Anda Telah Putusan yang Ditolak Oleh bank dan Institusi Kewangan lainnya? Layanan ini kepada Akan Memberikan Baik dojdocb.html entiti, syarikat, Bisnis lelaki dan Wanita Dan Kami TIDAK costomers terburu-buru kami pada TUNAI VISA VISA, melainkan Kita Memberikan Acha lebih pilkada waktu Untuk melunasi laon Acha Telah dikumpulkan. Namun, Peluang Kewangan Pada Langkah pintu Anda, jadi hubungi kami hari ini kepada melalui e-mel di: maryansaniloancompany@gmail.com

  BalasPadam

 10. Apakah Anda membutuhkan pinjaman untuk membayar tagihan, mengembangkan bisnis skala kecil atau menengah Anda? Ibu Elizabeth Louis Pinjaman Perusahaan memberikan kesempatan untuk membuat impian Anda menjadi kenyataan dengan memberikan pinjaman kepada individu swasta atau pemerintah dan Perusahaan dengan tingkat bunga 2% untuk awal untuk setiap jumlah yang dibutuhkan dan dengan jadwal pembayaran yang fleksibel. Hubungi Ibu Elizabeth Louis untuk LOAN Anda hari ini melalui email: elizabethlouisloancompany@gmail.com

  BalasPadam
 11. Halo, Saya cunson hamilton Katheren, saat ini tinggal di Texas, Amerika Serikat. Saya seprated kali ini dengan tiga anak-anak dan aku terjebak dalam situasi keuangan Mei 2015 dan saya perlu untuk membiayai dan membayar tagihan saya. Saya mencoba untuk mendapatkan pinjaman dari berbagai perusahaan pinjaman pribadi dan perusahaan tetapi tidak pernah dengan sukses, dan sebagian besar bank menolak kredit saya. Demi Allah, saya membaca sebuah artikel online dan saya memutuskan untuk mencoba, Pada awalnya saya sangat takut tapi saya mencoba memberikannya karena pada saat itu dalam hidup saya, saya tak akan kehilangan, jadi saya mengikuti arahan mereka dan melakukan aything saya diminta untuk melakukan sebelum pinjaman saya dapat diberikan, saya sangat takut pada saat itu, tapi aku bilang hari ini sebagai tuhan adalah saksi saya, saya sekarang seorang pemilik usaha kecil dan saya membayar kembali pinjaman saya di bunga yang lebih rendah dari 1,5% tanpa masalah, Percayalah dengan perusahaan ini saya jamin tidak akan menyesal, tidak ada pemeriksaan kredit, tidak ada co penandatangan dengan tingkat bunga hanya 1,5% dan pembayaran yang lebih baik rencana dan jadwal, silahkan hubungi Mr Dangote perusahaan pinjaman ( dangotegrouploandepartment@gmail.com). Dia tidak tahu bahwa aku melakukan ini tapi saya sangat senang sekarang dan saya memutuskan untuk membiarkan orang tahu lebih banyak tentang dia dan Tuhan memberkati alsoi ingin lebih. Anda dapat menghubungi dia melalui email-nya.
  dangotegrouploandepartment@gmail.com dan saya juga menyadari bahwa beberapa dari Anda mungkin berpikir itu adalah stres tapi tidak, saya tidak pernah scammed $ 5.000 yang membuat saya merasa ingin menyerah tapi hari ini semua berkat Allah Mahakuasa dan Mr Dangote. jadi hubungi saya di Cunsonhamilton342@gmail.com atau hubungi saya di nomor (682) 233-0439 untuk informasi, Nikmati

  BalasPadam
 12. Searching for the Best Dating Website? Create an account to find your perfect date.

  BalasPadam
 13. Saya Mrs.michelle adbert, pemberi pinjaman wang, i Memberi perkhidmatan kewangan (pinjaman) kepada individu dan perniagaan pemilik. Kami bekerja dengan individu, kecil, sederhana, dan besar-besaran untuk membantu mereka sama ada memulakan atau berkembang ke wilayah baru. Kami membantu membiayai perniagaan kecil apabila diperlukan paling untuk mengembangkan perniagaan yang sedia ada, membeli peralatan modal, membayar perbelanjaan dan untuk banyak keperluan lain seperti pengiklanan, sewa, pengubahsuaian dan lain-lain Regards, (michelleadbertloancompany@gmail.com
  Privasi
  Akaun Saya) kebahagiaan anda adalah kebimbangan kami.

  BalasPadam
 14. Hello, ini adalah kumpulan kewangan Donegal. A bereputasi, sah &
  bertauliah pemberi pinjaman. Kami memberi pinjaman daripada semua
  jenis dalam cara yang sangat cepat dan mudah. Kami menawarkan pinjaman
  komersial, pinjaman perniagaan, Penyatuan Hutang, pinjaman pelajar
  atau apa-apa jenis pinjaman pilihan anda pada kadar faedah 2%. Jika
  anda berminat untuk kembali kepada kami di Alamat e-mel ini
  donegalgroupint@gmail.com Dengan maklumat berikut yang di bawah :.

  Nama:
  Nama keluarga:
  negara:
  bandar:
  pekerjaan:
  alamat tetap:
  Tarikh lahir:
  Poskod:
  seks:
  Nombor telefon:
  Status perkahwinan:
  Tujuan pinjaman:
  Pendapatan bulanan:
  Jumlah pinjaman yang diperlukan:
  Tempoh pinjaman:
  Waris:
  Waris Nombor telefon:
  Waris kekal Alamat:

  Melampirkan Kad Pengenalan sah anda :.

  BalasPadam
 15. We are private lending firm,We offer Loans at low interest rate of to any Interested Individual personal. We are governmental Registered authorized financial helper. for more information on how to obtain our Loans contact us today via email: (mrhamdnloanoffer@gmail.com)

  BalasPadam
 16. Hello Everyone, nama saya Jane alice seorang wanita dari Indonesia, dan saya bekerja dengan sebuah negara kompensasi bersatu, dan kami telah mendengar dan juga meminjam dari perusahaan pinjaman, dengan cepat saya ingin menggunakan media ini untuk memperingatkan seluruh Indonesia untuk mencari pinjaman Internet Sangat hati-hati Berhati-hatilah untuk tidak jatuh di tangan scammers dan fraudstars, ada banyak kreditur kredit palsu di sini di internet dan beberapa di antaranya asli dan nyata,

  Saya ingin melempar testimonial tentang bagaimana Tuhan menuntun saya ke pemberi pinjaman yang sebenarnya dan dana pinjaman Real telah mengubah hidup saya dari rumput menjadi Grace, setelah saya tertipu oleh beberapa kreditor kredit di internet, saya kehilangan banyak uang untuk membayar biaya pendaftaran. . , Garansi, pajak, dan setelah pembayaran saya masih belum mendapat pinjaman saya.

  Setelah berbulan-bulan berusaha mendapatkan pinjaman di internet dan jumlah uang yang dihabiskan tanpa mendapat pinjaman dari perusahaan mereka, maka saya menjadi sangat putus asa untuk mendapatkan pinjaman dari kreditor kredit genue online yang tidak akan meningkatkan rasa sakit saya jadi saya memutuskan untuk Hubungi teman saya yang baru saja mendapatkan pinjaman online, kami mendiskusikan kesimpulan kami mengenai masalah ini dan dia bercerita tentang seorang wanita bernama Mr. Dangote yang adalah CEO Dangote Loan Company.

  Jadi saya mengajukan permohonan untuk jumlah pinjaman (Rp400.000.000) dengan tingkat bunga rendah 2%, tidak mengurus se umur saya, karena saya mengatakan kepadanya apa yang ingin saya gunakan untuk membangun bisnis saya dan pinjaman saya telah disetujui dengan mudah. Tanpa stres dan semua persiapan yang dilakukan dengan transfer kredit dan dalam waktu kurang dari 24 jam setelah mendapatkan sertifikat yang diminta, telah disimpan ke bank dan impian saya masuk. Jadi saya ingin saran yang memerlukan panggilan pinjaman cepat sekarang atau email di Dangotegrouploandepartment@Gmail.com

  Dia tidak tahu bahwa saya melakukan ini. Saya berdoa agar Tuhan memberkati dia atas hal-hal baik yang telah dia lakukan dalam hidup saya. Anda juga bisa menghubungi saya di ladyjanealice@gmail.com hari yang menyenangkan info lebih lanjut ..

  BalasPadam
 17. Salam sejahtera!
  Nama saya Dewi Rumapea, saya berasal dari kota SEMARANG, Indonesia. Saya ingin menggunakan medium ini untuk memaklumkan semua dalam kumpulan ini mencari pinjaman yang sangat berhati-hati kerana ada penipuan di mana-mana. Beberapa bulan yang lalu, saya secara kewangan turun dan saya memutuskan untuk mendapatkan pinjaman dari Man di Malaysia dan saya tertipu oleh pemberi pinjaman palsu di Malaysia. Saya hampir kehilangan harapan sehingga seorang kawan saya merujuk saya kepada pemberi pinjaman yang sangat dipercayai dan tulen yang dipanggil Puan Glory, seorang pemberi pinjaman swasta yang meminjamkan saya pinjaman sebanyak Rp500,000,000 tanpa tekanan, pada kadar faedah 2% yang merupakan kadar yang berpatutan untuk saya.

  Selepas memindahkan kredit saya ke akaun bank saya, saya sangat terkejut apabila saya menyemak baki akaun bank saya dan mendapati bahawa jumlah saya memohon, telah dipindahkan terus ke akaun saya, oleh puan Glory, tanpa berlengah-lengah. Jadi saya berjanji kepada puan Glory bahawa saya akan berkongsi berita baik agar orang ramai mendapat pinjaman mudah tanpa tekanan. Jadi, jika anda memerlukan sebarang pinjaman, sila hubungi Puan Glory melalui email: gloryloanfirm@gmail.com

  Saya menggunakan masa ini untuk memaklumkan kepada anda semua bahawa anda boleh menghubungi saya melalui e-mel saya: dewiputeri9@gmail.com atau anda boleh menghubungi Nur Izzatul Azira Ismail, dari Malaysia yang memperkenalkan saya dan memberitahu saya mengenai Puan Glory, Dia juga mendapat pinjaman dari Puan Glory, Anda juga boleh menghubunginya melalui e-mel: utariwirmayaty@gmail.com Kini, semua yang saya lakukan adalah cuba untuk memenuhi pembayaran pinjaman saya yang saya hantar terus ke akaun bulanan.

  Nota: Tiada yuran insurans, yuran pendaftaran atau yuran pemindahan.

  Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT kerana menggunakan puan Glory untuk mengubah kisah kewangan saya dan kini saya seorang pemilik perniagaan saya yang bangga, semoga Allah terus memberkati Puan Glory dan terus menggunakannya untuk membantu kita semua dalam kesulitan kewangan

  BalasPadam
 18. Adakah anda sedang mencari pemberi pinjaman swasta? Adakah anda memerlukan pinjaman segera? Adakah anda mempunyai kredit yang buruk? Adakah bank anda gagal? Saya boleh membantu anda mendapatkan pinjaman. Tiada jaminan diperlukan.
  Saya seorang pelabur swasta yang mengkhusus dalam menyediakan semua jenis dana pelaburan, termasuk dana bersama, pinjaman peribadi, pinjaman perniagaan, pinjaman hartanah, kombinasi pinjaman, pinjaman penyatuan, pinjaman komersial dan Tiada penipuan, lebih banyak lagi.

  Tiada permainan, perniagaan sahaja
  Jumlah Pinjaman: Minimum $ 1,000 sehingga jumlah pinjaman maksimum $ 50,000,000.00 Dan nilai mata wang lain
  Kadar faedah pinjaman: 2%
  Kawasan pinjaman: di seluruh dunia
  Tempoh maksimum: sehingga 25 tahun
  Tiada penalti prabayar

  Pembiayaan segera selepas dokumentasi dan kelulusan yang betul.
  Untuk maklumat lanjut, sila hubungi kami melalui mesej melalui e-mel peribadi kami di gloryloanfirm@gmail.com

  BalasPadam
 19. saya ingin kembali semua kemuliaan kepada Allah SWT atas apa yang dia gunakan Ibu Rossa lakukan dalam hidup saya, nama saya adalah Mira Binti muhammad dari klang di malaysia, saya seorang janda dengan 2 anak, suami saya mati dalam kemalangan kereta dan sejak itu kehidupan menjadi sangat kasar bagi saya dan keluarganya dan saya telah cuba untuk mendapatkan pinjaman dari bank-bank di sini di malaysia dan saya dinafikan dan ditolak kerana saya tidak mempunyai cagaran dan tidak boleh mendapatkan pinjaman dari bank dan saya sangat sedih
  pada hari ini yang setia ketika saya melalui internet, saya melihat kesaksian Annisa berkarya tentang bagaimana dia mendapat pinjaman dari Ibu Rossa dan saya menghubunginya untuk bertanya tentang ibu Rossa dan betapa benarnya pinjaman dari ibu Rossa dan dia memberitahu saya memang benar dan saya menghubungi Ibu Rossa dan memohon pinjaman dan pinjaman saya diproses dan diluluskan dan dalam masa 24 jam saya mendapat amaran wang pinjaman saya dalam akaun saya dan ketika saya menyemak akaun saya pinjaman saya utuh dan saya sangat gembira dan saya telah bersumpah bahawa mana-mana syarikat yang meminjamkan pinjaman saya akan memberi keterangan mengenai syarikat itu, jadi saya ingin menggunakan ini medium untuk memberi nasihat kepada semua orang yang memerlukan pinjaman untuk menghubungi ibu Rossa melalui e-mel: rossastanleyloancompany@gmail.com dan anda boleh juga menghubungi saya melalui e-mel saya: mirabintimuhammed@gmail.com untuk maklumat dan juga kawan saya Annisa Barkarya melalui e-melnya: annisaberkarya@gmail.com

  BalasPadam
 20. Saya Widya Okta, saya ingin memberi kesaksian tentang karya bagus Tuhan dalam hidup saya kepada orang-orang saya yang mencari pinjaman di Asia dan sebagian lain dari kata tersebut, karena ekonomi yang buruk di beberapa negara. Apakah mereka mencari pinjaman di antara kamu? Maka Anda harus sangat berhati-hati karena banyak perusahaan pinjaman yang curang di sini di internet, tapi mereka tetap asli sekali di perusahaan pinjaman palsu. Saya telah menjadi korban penipuan pemberi pinjaman 6-kredit, saya kehilangan banyak uang karena saya mencari pinjaman dari perusahaan mereka.

  Saya hampir mati dalam proses karena saya ditangkap oleh orang-orang dari hutang saya sendiri, sebelum saya dibebaskan dari penjara dan teman saya yang saya jelaskan situasi saya, kemudian mengenalkan saya ke perusahaan pinjaman yang andal yaitu SANDRAOVIALOANFIRM. Saya mendapat pinjaman saya sebesar Rp900.000.000 dari SANDRAOVIALOANFIRM dengan tarif rendah 2% dalam 24 jam yang saya gunakan tanpa tekanan atau tekanan. Jika Anda membutuhkan pinjaman Anda dapat menghubungi dia melalui email: (sandraovialoanfirm@gmail.com)

  Jika Anda memerlukan bantuan dalam melakukan proses pinjaman, Anda juga bisa menghubungi saya melalui email: (widyaokta750@gmail.com) dan beberapa orang lain yang juga mendapatkan pinjaman mereka Mrs. Jelli Mira, email: (jellimira750@gmail.com). Yang saya lakukan adalah memastikan saya tidak pernah terpenuhi dalam pembayaran cicilan bulanan sesuai kesepakatan dengan perusahaan pinjaman.

  Jadi saya memutuskan untuk membagikan karya bagus Tuhan melalui SANDRAOVIALOANFIRM, karena dia mengubah hidup saya dan keluarga saya. Itulah alasan Tuhan Yang Mahakuasa akan selalu memberkatinya.

  BalasPadam
 21. Halo,
  Nama saya ROBBI dari Cirebon Jawa Barat Indonesia, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu Alicia Radu untuk membantu saya memperoleh pinjaman yang baik setelah saya banyak mengalami pinjaman dari pemberi pinjaman online palsu yang menipu saya untuk mendapatkan uang tanpa memberikan pinjaman kepada saya telah memerlukan pinjaman untuk 3 tahun yang lalu untuk memulakan perniagaan saya sendiri di kota Cirebon di mana saya tinggal dan saya jatuh ke tangan sebuah syarikat palsu di Turki yang telah menipu saya dan tidak menawarkan saya pinjaman. dan saya sangat Frustrasted kerana saya kehilangan semua wang saya untuk sebuah syarikat palsu di Turki, kerana saya berhutang kepada bank saya dan rakan-rakan saya dan saya tidak ada sesiapa pun untuk menjalankan, sehingga satu hari setia bahawa seorang kawan saya memanggil Siti Aminah setelah membaca kesaksiannya tentang bagaimana dia mendapat pinjaman dari Ibu Alicia Radu, jadi saya terpaksa menghubungi Siti Aminah dan dia memberitahu saya dan meyakinkan saya untuk menghubungi Ibu Alicia Radu bahawa dia adalah seorang ibu yang baik dan saya terpaksa menunaikan keberanian dan saya menghubungi Ibu Alicia. Radu dan saya terkejut dengan pinjaman saya diproses dan diluluskan dan dalam tempoh 3 jam pinjaman saya dipindahkan ke akaun saya dan saya sangat terkejut bahawa ini adalah satu keajaiban dan saya mesti memberi keterangan mengenai kerja baik Ibu Alicia Radu
  jadi saya nasihat semua orang yang memerlukan pinjaman untuk menghubungi e-mel Ibu Alicia Radu: (aliciaradu260@gmail.com) dan saya memberi jaminan bahawa anda akan memberi keterangan seperti yang telah saya lakukan dan anda juga boleh menghubungi saya untuk maklumat lanjut mengenai Ibu Alicia Radu email saya : (robbi5868@gmail.com) dan anda masih boleh menghubungi Siti Aminah yang memperkenalkan saya kepada ibu Alicia Radu melalui e-mel: (sitiaminah6749@gmail.com)
  semoga Allah terus memberkati dan mengasihi ibu Alicia Radu untuk mengubah kehidupan kewangan saya

  BalasPadam
 22. Halo,
  Adakah anda telah dinafikan pinjaman dari bank
  Atau ada beberapa institusi kewangan menolak permintaan anda untuk satu atau lebih sebab?
  Saya menagih anda untuk berjumpa dengan Madam Margaret, CEO syarikat Margaret Pedro Loan, dengan semua masalah kewangan anda akan diselesaikan.
  Allah SWT telah begitu setia kepada saya dan seluruh isi rumah saya untuk menggunakan Ibu Margaret untuk mengubah keadaan kewangan saya menjadi lebih baik dan stabil yang sekarang saya memiliki perniagaan saya sendiri di bandar
  Nama saya Wani Binti Yasin dari bandar kuala di Malaysia, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Margaret kerana membantu saya dengan pinjaman yang baik selepas saya mengalami banyak masalah dalam tangan pemberi pinjaman dalam talian pinjaman palsu yang menipu saya untuk wang saya tanpa menawarkan saya pinjaman, saya telah memerlukan pinjaman untuk 2 tahun yang lalu untuk memulakan perniagaan saya sendiri di bandar Kuala di mana saya tinggal dan saya jatuh ke tangan sebuah syarikat palsu di India yang telah menipu saya dan tidak menawarkan saya pinjaman dan saya begitu Frustrasted kerana saya kehilangan semua wang saya untuk syarikat palsu di India, kerana ini saya telah hutang kepada bank dan kawan-kawan saya dan saya tidak mempunyai sesiapa untuk berlari, sehingga satu hari yang setia bahawa seorang kawan saya dipanggil Nur Syarah setelah membaca keterangannya tentang bagaimana dia mendapat pinjaman dari syarikat pinjaman Ibu Margaret, jadi saya harus menghubungi Nur syarah dan dia memberitahu saya dan meyakinkan saya untuk menghubungi ibu Margaret bahawa dia adalah seorang ibu yang baik dan saya perlu memanggil keberanian dan saya menghubungi ibu Margaret dan mengejutkan saya pinjaman saya diproses dan diluluskan dan dalam masa 2 jam pinjaman saya dipindahkan ke akaun saya dan saya sangat terkejut bahawa ini adalah keajaiban dan saya perlu memberi keterangan mengenai kerja baik Ibu Margaret. Ia juga telah menyedari bahawa beberapa orang menggunakan kata-kata yang baik yang saya katakan tentang Ibu Margaret Pedro untuk tindakan penipuan, jadi tolong orang yang baik, saya mahu anda berhati-hati. Dan saya juga akan menggunakan media ini untuk menggalakkan anda semua untuk menghubungi syarikat pinjaman ibu Margaret hari ini melalui e-mel: margaretpedroloancompany@gmail.com dan dapatkan masalah kewangan anda diselesaikan. Saya memberi jaminan bahawa anda akan memberi keterangan seperti saya telah lakukan dan anda juga dapat menghubungi saya untuk maklumat lebih lanjut tentang ibu Margaret melalui e-mel saya: wanibintiyasin@gmail.com dan anda masih boleh menghubungi rakan saya Nur Syarah yang memperkenalkan saya kepada Ibu Margaret melalui e-mel : nursyarah36@gmail.com
  semoga Allah terus memberkati dan Memperkasa Ibu Margaret kerana mengubah kehidupan kewangan saya.

  BalasPadam
 23. Kesaksian pinjamanKU
  Nama saya Muhammad, Beberapa tahun yang lalu, saya kehilangan banyak dan banyak hutang, saya sangat takut, saya melarikan diri untuk sementara waktu karena hutang yang saya miliki. Klien dan pelanggan saya mengancam akan menangkap dan membunuh saya jika saya tidak membayar atau menangkap keluarga saya. Saya mencoba mendapatkan pinjaman tetapi kondisinya terlalu banyak karena saya tidak memiliki agunan untuk menyesuaikan pinjaman. Saya mencoba mendapatkan pinjaman melalui cara lain dan akhirnya saya jatuh ke tangan yang salah dan kehilangan banyak uang dan properti terakhir yang saya miliki. Saya benar-benar menyerah dan memutuskan untuk bunuh diri tetapi kemudian seorang teman saya memberi tahu saya tentang Dana Kredit Dunia dan itu cukup asli dan saya memutuskan untuk mencobanya dan percayalah bahwa itu adalah keputusan terbaik yang pernah saya buat. Saya mengajukan pinjaman senilai Rp900.000,00 dan setelah mengisi formulir dan hal-hal lain, pinjaman saya dikirimkan kepada saya dalam 24 jam ke depan. Pinjaman diberikan kepada saya dengan bunga 2% dan jangka waktu 10 tahun (jangka waktu pinjaman), saya tidak pernah percaya bahwa saya akan dibayar untuk memungkinkan saya membayar semua hutang saya dan memulai bisnis saya lagi.
  Saya masih berterima kasih kepada mereka atas ketulusan dan transparansi mereka. Saya hanya ingin membantu siapa pun di grup atau laman ini, yang ingin mendapatkan pinjaman tidak perlu takut menghubungi dengan Dana Kredit Dunia melalui, email: - (worldcreditfunds@gmail.com).
  kontak di whatsapp: {+16318578905}
  Mereka adalah geniune dan bersedia membantu mengamankan pinjaman Anda tanpa banyak tekanan atau keterlambatan. Jika Anda memerlukan bantuan selama proses pinjaman, Anda dapat menghubungi saya melalui alamat email saya muhammadkhann83@gmail.com. Yang saya lakukan adalah memastikan saya tidak pernah mengecewakannya dalam melakukan pembayaran cicilan bulanan. Saya memutuskan untuk membagikan karya Allah yang baik dalam hidup saya dan keluarga saya.

  BalasPadam

Dapat sesuatu dari entry di atas? komen le cikit ;)

Kewajipan Menutup Aurat

Kewajipan Menutup Aurat
An Nuur: 31 » Katakanlah kepada wanita yang beriman:"Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) nampak dari mereka.Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedada mereka, dan janganlah menampakkan perhiasan mereka, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.Dan bertaubatlah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (QS. 24:31)

Ikut al-Quran & Sunnah

Ikut al-Quran & Sunnah
An Nisaa': 59 » Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul(-Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. 4:59)

Nasihat

Nasihat
Al 'Ashr: 3 » kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. (QS. 103:3)

Jangan Bersedih

Jangan Bersedih
Ali 'Imran: 153 » (Ingatlah) ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seorangpun, sedang Rasul yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu, karena itu Allah menimpakan atas kamu kesedihan atas kesedihan, supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput dari pada kamu dan terhadap apa yang menimpa kamu. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. 3:153)

Islam Seluruhnya

Islam Seluruhnya
Al Baqarah: 208 » Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam islam keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaithan. Sesungguhnya syaithan itu musuh yang nyata bagimu. (QS. 2:208)