Followers

Rabu, 19 November 2014

Contoh Borang Soal Selidik: KAJIAN KEFAHAMAN TENTANG KEDUDUKAN ANAK TIDAK SAH TARAF

 Assalamualaikum dan salam bahagia..

Saya kongsikan contoh borang soal selidik berdasarkan tajuk dibawah sebagai rujukan ;)


(Logo Institusi Pengajian)


KAJIAN KEFAHAMAN TENTANG KEDUDUKAN ANAK TIDAK SAH TARAF
                                                                  
JAWAB SEMUA SOALAN

Demografi:
Sila tandakan (√) pada kotak yang disediakan
Jantina :   Lelaki                      Perempuan
Taraf Pendidikan:    Rendah                             Menengah                PengajianTinggi/ PascaSiswazah
Pendidikan Agama:   Rendah                           Menengah              PengajianTinggi/ PascaSiswazah
Status Perkahwinan:       Berkahwin                 Bujang
Umur:       18-29                       30-40                      40-55                       55 keatas

Sila bulatkan pada tahap persetujuan anda mengikut petunjuk yang diberikan.
1
2
3
4
5
Sangat Tidak Setuju (STS)
Tidak Setuju (TS)
Tidak Tahu (TT)
Setuju (TT)
Sangat Setuju (SS)

Definisi anak tidak sah taraf ialah berhubungan dengan seseorang anak, ertinya dilahirkan diluar nikah dan bukan anak dari persetubuhan syubhah.
1.      Nasab (Keturunan)
Bil
Penyataan
STS
TS
TT
S
SS
1.       
Anak luar nikah tidak boleh dibin atau dibintikan kepada bapa biologinya (lelaki yang menghamilkan ibunya)
1
2
3
4
5
2.       
Anak tidak sah taraf berbeza dengan anak yang lahir daripada persetubuhan syubhah atau persetubuhan meragukan.
1
2
3
4
5
3.       
Pengakuan dirasakan benar dari segi pandangan dan reality dengan orang yang diakui anak itu dan kemungkinan ketetapan pertalian nasab dengan orang  yang  membuat pengakuan anak yang diakui itu membenarkan pengakuan.
1
2
3
4
5
4.       
Anak tak sah taraf terputus nasab dengan ibu kandungnya.
1
2
3
4
5
5.       
Anak luar nikah atau anak tak sah taraf adalah anak yang lahir daripada ibu yang tidak mempunyai sebarang ikatan perkahwinan dengan lelaki yang menyetubuhinya dan bukan anak daripada perhubungan perkelaminan salah sangka ( wati syubhah ).
1
2
3
4
5

2.      Aurat
Bil
Penyataan
STS
TS
TT
S
SS
6.       
Pergaulan anak tak sah taraf dengan bapa biologi (lelaki yang menghamilkan ibunya), hendaklah berasaskan pergaulan diantara anak tiri dan bapa tiri.
1
2
3
4
5
7.       
Perhubungan antara anak tidak sah taraf dengan anak-anak di sebelah ibunya yang sah taraf dan ahli keluarga sebelah ibunya yang lain adalah hubungan kekeluargaan yang sah.
1
2
3
4
5
8.       
Status anak tak sah taraf boleh bertukar kepada anak laqit (anak angkat) apabila dia dibuang ibunya dan dipelihara oleh orang lain, sebagai anak angkat.
1
2
3
4
5
9.       
Aurat anak perempuan tak sah taraf dengan bapa biologinya yang telah mengahwini ibunya sama seperti seorang anak perempuan dengan bapa kandungnya.
1
2
3
4
5
10.   
Aurat antara anak lelaki tak sah taraf dengan adik-beradik perempuan yang sah taraf adalah seperti adik beradik kandung.
1
2
3
4
5

3.      Nafkah
Bil
Penyataan
STS
TS
TT
S
SS
11.   
Tanggungjawab nafkah dan saraan hidup anak tidak sah  taraf terletak kepada bapa (yang menghamilkan ibunya).
1
2
3
4
5
12.   
Nafkah anak tidak sah taraf, kecuali anak rogol adalah tanggungjawab ibunya.
1
2
3
4
5
13.   
Anak tidak sah taraf tidak perlu bertanggungjawab memberi nafkah kepada bapa biologinya.
1
2
3
4
5
14.   
Bapa biologi anak tak sah taraf wajib memberi nafkah kepadanya.
1
2
3
4
5
15.   
Tanggungjawab menjaga anak tidak sah taraf menjadi tanggungjawab ibu dan keluarga disebelah ibunya.
1
2
3
4
5

4.      Harta Pusaka
Bil
Penyataan
STS
TS
TT
S
SS
16.   
Anak tidak sah taraf dan ibunya boleh mewarisi pusaka antara satu sama lain.
1
2
3
4
5
17.   
Anak tidak sah taraf mempunyai hak ke atas pusaka bapa biologinya.
1
2
3
4
5
18.   
Seseorang anak tak sah taraf tidak boleh mempusakai harta bapanya yang tidak sah. Begitu juga bapa tidak boleh mewarisi harta anak tersebut.
1
2
3
4
5
19.   
Anak tidak sah taraf boleh mewarisi harta pusaka bapa tirinya.
1
2
3
4
5
20.   
Anak tidak sah taraf bukan ahli waris bapa biologinya.
1
2
3
4
5

5.      Perkahwinan
Bil
Penyataan
STS
TS
TT
S
SS
21.   
Wali perkahwinan bagi seseorang anak perempuan tidak sah taraf dipegang oleh Wali Hakim (iaitu Yang DiPertuan Agong/Sultan/Raja atau individu yang diberi tauliah).
1
2
3
4
5
22.   
Perkahwinan anak tak sah taraf perempuan adalah sah, walaupun ada pendapat yang mengatakan bahawa lelaki yang baik nasabnya tidak digalakkan mengahwininya. 
1
2
3
4
5
23.   
Anak tidak sah taraf boleh menjadi wali kepada adik-adiknya.
1
2
3
4
5
24.   
Anak tidak sah taraf boleh diwalikan oleh bapa biologinya.
1
2
3
4
5
25.   
Anak tidak sah taraf tidak boleh menjadi wali kepada orang lain.
1
2
3
4
5

6.      Senario
Bil
Penyataan
STS
TS
TT
S
SS
26.   
Farida telah melahirkan anak yang cukup bulan selepas  5 bulan berkahwin dengan Yasin. Lalu anak tersebut telah dibinkan dengan nama suaminya (juga bapa biologi anak tersebut).
1
2
3
4
5
27.   
Dibolehkan anak tidak sah taraf didaftarkan dalam sijil kelahiran dengan bin atau binti bapa bagi mengelak kanak-kanak itu menanggung emosi berpanjangan dengan syarat ibu-bapanya mempunyai pengetahuan agama yang cukup dan dapat menerangkan kepada anaknya kelak.
1
2
3
4
5
28.   
Anak tidak sah taraf tidak boleh menjadi imam dalam solat jemaah.
1
2
3
4
5
29.   
Anak tidak sah taraf dikatakan tidak sah selama 7 keturunan.
1
2
3
4
5
30.   
Status anak tidak sah taraf sunat dirahsiakan kecuali ianya mendatangkan kemudaratan, wajib diingkari.
1
2
3
4
5

Komentar:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                      “Terima kasih di atas kerjasama anda”

 Aku hanyalah insan biasa, mengharap teguran dari sahabat dan mendamba redha Allah. ~qirmumtaz~ Photobucket

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Dapat sesuatu dari entry di atas? komen le cikit ;)

Kewajipan Menutup Aurat

Kewajipan Menutup Aurat
An Nuur: 31 » Katakanlah kepada wanita yang beriman:"Hendaklah mereka menahan pandangan mereka, dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang (biasa) nampak dari mereka.Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedada mereka, dan janganlah menampakkan perhiasan mereka, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara mereka, atau putera-putera saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita.Dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.Dan bertaubatlah kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (QS. 24:31)

Ikut al-Quran & Sunnah

Ikut al-Quran & Sunnah
An Nisaa': 59 » Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul(-Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. 4:59)

Nasihat

Nasihat
Al 'Ashr: 3 » kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. (QS. 103:3)

Jangan Bersedih

Jangan Bersedih
Ali 'Imran: 153 » (Ingatlah) ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seorangpun, sedang Rasul yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu, karena itu Allah menimpakan atas kamu kesedihan atas kesedihan, supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput dari pada kamu dan terhadap apa yang menimpa kamu. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. 3:153)

Islam Seluruhnya

Islam Seluruhnya
Al Baqarah: 208 » Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam islam keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaithan. Sesungguhnya syaithan itu musuh yang nyata bagimu. (QS. 2:208)